DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Närvaro är också ett Mysterium

22 november 1989

Jag ber dig Herre, tala till mig genom Skriften.

(Jag öppnar Bibeln på måfå och läser: ”Helig Ande skall komma över dig”) 1

dotter, påminn världen om Min Närvaro; förkunna Mitt Budskap till jordens yttersta krets; be, Jag lyssnar2 ...Jag skall hjälpa dig:

Fader, jag ber,
visa mig Din Kärlek
för när Du visar Din Kärlek,
uppenbarar du Ditt Heliga Ansikte för mig,
lys över mig, låt ingen bedra mig,
var min Vägvisare, min Mästare och min Lärare,
låt mig lära från Vishetens Läppar;
amen;

förstår du? bara be om Min hjälp så skall jag inte dröja; kom, du lär dig fortfarande, men stanna nära Mig, kom ihåg Min Närvaro som Jag ständigt upprepar för var och en av er att lära sig, Min Närvaro är också ett Mysterium; förneka Mig inte, så skall inte heller Jag förneka dig ... Jag talar fortfarande3 ... låt Mig vara din Tröstare; Jag, Herren skall vägleda dig till slutet, trots att du inte till fullo förstår vidden av de Nådegåvor Jag ger dig; Jag skall, för Min Oändliga Nåds skull, fylla dig med Min Ande utan uppehåll och låta Mitt Ord och Min Lag utgjutas över dig och lyfta dig till Mig;

Jag, herrarnas Herre håller ett vakande öga på dig; ta emot Min Frid och Min Kärlek, Jag välsignar var och en av er, var goda;


2 Jag sökte efter orden, så Herren kom till min hjälp.
3 Jag hade försökt avbryta och säga något...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message