DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Käraste själ, ge Mig din kärlek

23 november 1989

Min Konung,
led varje själ till Sanningen,
så att de kan förhärliga Dig runt ett enda Tabernakel,
låt dem som hör och hör
men inte förstår, förstå denna gång,
och dem, som ser och ser
men ändå inte uppfattar, uppfatta denna gång,
och träda in i Ditt Mysterium,
uppmjuka deras hjärtan, så att de förstår
med hjärtat och inte med intellektet,
för att de skall omvända sig och bli helade av Dig,
och lovprisa Dig, min Konung.
Amen.

Mitt barn, Jag skall till och med uppväcka de döda; be för dessa själar som inte har förstått Min Vilja;

stå fast vid Min undervisning, håll orubbligt fast vid Mina Vägar och hindra dem som tillfogar Min Kropp sår; var vänlig mot dina fiender, som också är Mina fiender, men undervisa dem samtidigt med fasthet; Jag skall leda varje steg du tar, Mitt barn; älska Mig med hela ditt hjärta, med hela din själ och med allt ditt förstånd för när du gör det, kommer du att se Mig din Gud; dotter kom till Mig även för bara några korta stunder under dagen, kom och möt Mig som Jag har lärt dig, det behagar Mig; käraste själ, ge Mig din kärlek, har Jag inte givit dig Min?

Jag är din Make som föder dig, som fyller dig, som tröstar dig, som försvarar dig, som bryr sig om dig och som lyfter din själ till Mig; Jag är Han som älskar dig mest, käraste själ; Jag vet,1men Jag har tränat dig och format dig för detta uppdrag, stöd dig mot Mig när du är modlös så skall Jag lyfta dig; blomma, allt du gör i Mitt Namn förhärligar Mig; ät av Mig; Jag älskar dig och Jag har skapat dig till att älska Mig, Jag har skapat dig för att ge Mig vila, Jag har skapat dig för att du skall dela allt som Jag har; be Fadern att mildra Sin Rättvisa som ligger tung över er2 mildra Hans Vrede genom att älska Honom, genom att be med hjärtat, genom att fasta, ångra och bekänna era synder; stig in i Fridens och Helighetens värld; lev heligt, återspegla Min Gudomlighet;

Min Vassula, är du glad nu när Jag har befriat dig?

Ära vare Herren, JA!

tacka Mig då genom att tillåta Mig att använda dig till Min Ära; förstår du? förstå att Jag av dig kommer att begära uppoffringar, lidanden och stort tålamod, men ingenting skall bli förspillt; kom ihåg, Jag har format dig till att bli ännu ett litet krucifix till Min Ära; varje litet krucifix blir en pelare av ljus, som skingrar mörkret som omger er; behandla Mig nu som en Kung och ge Mig själar, Jag törstar efter själar; Jag skall hjälpa dig och Visheten skall undervisa dig; håll dig nära Mig och kom ihåg Min Närvaro;

Jag Jesus välsignar dig; älska Mig;


1 Jag sade något till Jesus.
2 Vår tids människor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message