DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det är mycket viktigt att be och fråga efter Min hjälp

16 november 1989

Herre? Jag lyfter mina ögon till Dig,
jag lyfter min själ till Dig,
jag längtar efter Dig, min Frälsare,
Din Heliga Närvaro är min glädje,
o, ta Dig an min sak och försvara mig!

Min blomma, Kärleken är nära dig; trots att du bara kan se Mig med själens ögon, låt inte din tro tyna bort, le mot Mig, det behagar Mig; ack Mitt barn, kom och ta på dig Mitt ok; Mitt ok är skonsamt och Min börda är lätt; be så som Jag har lärt dig, med ditt hjärta; det är mycket viktigt att be och fråga efter Min hjälp, detta är Min Lag; kom in i Mitt Heliga Hjärta varje minut, Jag längtar efter att trösta dig, Jag längtar efter att ge dig vila, tillåt Min Moder att undervisa dig;

(Vår Heliga Moder)

Min Vassula, Jag är nära dig, var förvissad om detta; trösta Min Son genom att älska Honom, trösta Jesus genom att tala med Honom och sätta Honom Främst; gå aldrig bort ifrån Våra Händer, försök aldrig att se över Hans skuldror; håll jämna steg med Oss, tillbe Honom och evangelisera för Honom med kärlek; lita på Honom, bekymra dig inte för morgondagen, morgondagen kommer att ta hand om sig själv; titta varken åt vänster eller åt höger, Herren vill ha din fullständiga överlåtelse för att av dig kunna göra en fullkomlig människa som återspeglar Hans Gudomliga Bild, denna Gudomliga Bild som er tidsålder har förlorat;

Jesus och Jag ’nedstiger’ genom Våra Budskap, inte för att döma er; Vi kommer inte för att döma er, inte heller för att fördöma er; Vi kommer till er med stor Kärlek och Nåd för att föra er alla tillbaka till Oss och göra er alla till gudomliga varelser;

Jag välsignar er, Jag är med er;

Jag välsignar Dig också, Heliga Moder. Amen.

20 november 1989

o Vassula! förstå, förstå vad Jag har gett dig! kom, Jag och du, du och Jag; sätt Mig Främst, dotter; allt Jag ber dig om är kärlek; Jag, Jesus Kristus, Guds Älskade Son och er Frälsare, är på väg tillbaka till er, förstår du? Jag går redan på Vägen för Min Återkomst; snart kommer ni att höra ljudet av Mina Steg allt tydligare, för Jag närmar Mig er alla; Jag älskar er alla;

var ett;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message