DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Det är fel att tro att detta är Min handstil

7 november 1989

Min Jesus?

Jag är; frid vare med dig; ta emot Mig på det sätt som Jag har lärt dig; blomma, älska Mig, inta Mig, ta emot Mig och var Min avbild, Min duva;

Min Herre, låt mig förstå varför det finns stavfel?

Vassula, det är dina egna, inte Mina; Jag har valt dig för att du är ofullkomlig och med många svagheter; Jag, Gud väljer svaga instrument därför att Min Styrka är som bäst i svaghet;

Ändå ger Du mig ibland nya ord som är okända för mig.

Jag gör det, när så behövs; Jag har dig under diktamen och det är fel att tro att detta är Min handstil;

Varför är det då olika handstilar, Herre?

Jag tycker om det på det här sättet; Jag använder Mina redskap så som de är med alla deras ofullkomligheter och svagheter för att diktera till dem Min Kunskap och mätta dem och andra med Mitt Ord; Jag vet att många av dem tar Mina Ord bokstavligt, Ord som många gånger är symboliska, men detta visar bara deras svaghet, deras lydnad och deras barnsliga tro på Mig och deras iver att behaga Mig; salig den som håller ut när prövningar kommer;1

kom, Mitt barn, tillåt Mig att använda dig så som Jag önskar; alla dina uppoffringar kommer inte att vara förgäves; var ett med Mig, Kärleken älskar dig;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message