DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall utöka Mina Vingårdar ännu mer
Jag är på väg tillbaka till er

8 november 1989

Min Vassula, luta dig mot Mig; behaga Mig och förnya ditt trohetslöfte;

Jag förnyar mitt löfte om trohet till Dig, min Frälsare och Herre.
Hjälp mig att hålla det. Hjälp mig att vara Dig trogen.
Herre, Du har gjort stora ting för mig.
Du har lyft min själ till Dig
och Du låter Mig leva i Ditt Ljus.
Du har täckt min nakenhet med Dina Majestätiska Gåvor.
Du har förnyat mig.
Du har uppväckt mig som Du uppväckte Lasarus.
Du befriade mig och jag älskar Dig och tillber Dig.

Mitt Hjärtas älskade, luta dig mot Mig, Jag och du, du och Jag, tillsammans skall vi dela Mitt Kors av Frid och Kärlek; åh Vassula, du är Min egen nu, befriad och levande! lyssna och skriv:

Mina Vingårdar skall Jag sprida ännu mer nu, eftersom detta släkte är så oandligt, utan möjlighet att skilja sin högra hand från den vänstra; eftersom de är beslöjade och lever i mörkret, kommer Jag på detta sätt för att besöka er alla; Jag kommer snart tillbaka och ingen människa kan hindra Mig; också när de som befinner sig under odjurets makt sänds som en förödande eld för att trampa ner Mina Vingårdar, skall Jag genom Min Kraft utöka dessa Vingårdar ännu mer; detta är en Helig Strid mellan de Heliga och de fallna änglarna från Avgrunden; även jorden känner tyngden av denna Strid, och ingen skall hindra Mig från att föda Mina lamm;

Jag är inte bara ord; Jag, Herren, är Kraft; Jag kommer inte till ert släkte med hotelser, Jag kommer för att be er omvända er; Jag kommer för att lysa över er; Jag stiger ned till er, full av Barmhärtighet, och med Stor Kärlek kommer Jag för att föra er tillbaka till Mig; Jag, Herren, är en Kärlekens och Nådens Gud; var inte tröga att förstå att det är Jag, Herren, som skall förvandla era ofruktbara länder till vingårdar;

bara en liten tid nu, en mycket liten tid, så skall Den ni väntar på komma; Jag skall inte dröja, Min Stund är påfallande nära; Jag gav er Mitt Löfte för inte så länge sedan om Min Återkomst och Jag säger er alla, mycket allvarligt, att Jag är på väg tillbaka till er; Kärleken återvänder, Kärleken skall återvända till er som Kärlek; Jag, Herren, Är Kärlek och Jag skall bo ibland er; försök att förstå, försök att varsebli Tiderna;

sannerligen säger Jag er, om ni inte ångrar er, fastar och ber utan uppehåll, kommer ni inte att kunna se Mitt Ljus; ät Mina frukter medan det ännu finns tid; omvänd er och lev heligt, upphör aldrig att be; Min Helige Ande skall fortsätta att sprida sig över mänskligheten; känn igen Tidens tecken; Jag är Närvarande i alla Tider;

kom, dotter, Kärleken älskar dig Oändligt;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message