DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Trösta Mitt Sårade Hjärta

6 november 1989

dotter, frid vare med dig; varje själ som älskar Mig gör bot för sina tidigare synder; den kärlek och ånger som Jag tar emot från dessa själar tröstar Mitt Sårade Hjärta och stillar Min Faders Rättvisa och blidkar Honom; blidkar Honom, för Han ser era ansträngningar och tar verkligen er goda vilja i beaktande; ni är inte många, men även för dessa få själars skull mildras Min Faders Hand;

ha tro, be och tro på det du ber om; hoppas på Mig; Jag har Uppstått och er frälsning kommer från Mig; längta alltid efter Mig, Jag välsignar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message