DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kyrie-eleison

15 september 1989

(Sedan gick jag gick till sängs för att vila, klockan var över elva. Jag bad och bad men plötsligt övervanns jag av ”sömn” (detta hemska ord) mig. Jag klarade att be flera KYRIE-ELEISON, CHRISTE-ELEISON, när jag plötsligt hörde en hög Röst inom mig som fick mig att spritta till, och sa: ”JAG SKA HJÄLPA DIG!” Flera gånger under natten hörde jag Rösten i ständig bön för mig. Ibland upprepade jag Röstens böneord även om jag inte förstod dem.)

(Nästa morgon)

Vassula, Jag vill ha mer av dig; är du villig att ge Mig mer?

Jesus, ta allt Du vill av mig.

även ditt liv?

Mitt liv är Ditt.

blomma, Jag skall låta dig lida av Kärlek; kom ihåg, helgelse kommer ur lidande; tillåt Mig nu läsa för dig ett stycke ur Skriften; 1 förbli trofast mot Mig, kom ihåg, Jag är Den Alltigenom Trofaste, så ha förtroende för Mig, stå inte emot Mig, överlämna dig helt åt Mig, Jag vet vad som är bäst för din själ;

Jag är Kärlek;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message