DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Korsets upphöjelse

14 september 1989

(Korsets upphöjelse)

Vassula, be mer, tvivla aldrig på Min Kärlek, respektera alltid Min Lag;

ge rum för Min Moder, ta emot Henne med öppna armar; Jag skall vänta på Dig i Min Moders Hus, i Kammaren hos Henne som blev havande med Mig;

arbeta för Mig med outtröttlig ansträngning och med en anda av största ärlighet; arbeta med kärlek för Kärleken; tillbe Mig din Gud och tillåt Mig att fostra dig, även om det innebär lidande; Jag erbjuder dig Mitt Lidande; över dina läppar skall endast helighet och rättfärdighet komma, och för Min skull, älskade, smycka Mig med ord som kommer från ditt hjärta; smycka Mitt Kors med kransar av kärlek, smycka Mitt Kors med varje droppe kärlek du har; sträva efter att behaga Mig nu, Jag har gett dig så mycket! sätt Mig Främst, låt Mig nu känna din nit och din brinnande iver som behagar Mig;

Jag är din Lärare och av Mig skall du lära; Vassula, be om att få Min Styrka, låt inte Satan dra nytta av din svaghet och fresta dig; tröttna inte på att skriva, tänk på Mina föreskrifter och följ dem; kom, Jag skall upplysa dig om de ting som oroar din själ, är Jag inte din Andlige Rådgivare? så ha tro på Mig, även i din ofattbara svaghet kommer Jag att kunna fullborda denna Uppenbarelse; förstå, Mitt barn att genom att välja dig i din fattigdom och din svaghet, kommer Mitt Heliga Namn att bli än mer förhärligat;

Jag välsignar dig; kom, älska Mig;

(Idag var det som om hela helvetet bröt lös. Jag blev hela tiden attackerad av demonen. Jag genomgår ännu en prövning och min själ plågas.

Senare, på kvällen)

Jesus?

Jag är; Min ängel, frukta inte, vänta bara och se hur Jag arbetar; Jag, Jesus, älskar dig;

Jag tillber Dig, den Heligaste av Heliga.

(Ännu senare: Jag kommer tillbaka till Jesus för att få försäkran och tröst. Jag känner mig angripen och eländig, så rädd jag är att jag är vilselsedd!)

Min Herre, beskydda mig från den onde och hans attacker. Håll mig borta från Satans fällor. Kom, innan min ande sviker mig!

”Låt mig åter få fröjdas över Din frälsning,
uppehåll mig med villighetens ande
Då skall jag lära överträdarna Dina vägar
och syndarna skall omvända sig till Dig.” 1

blomma, ta emot Min Frid; be, Min Vassula, så att demonen inte finner dig sovande; be utan uppehåll;2 Jag tycker så synd om dig ... att älska Mig är att ge Mig allt, Jag vill ha allt du har;

Jesus, ta allt Du vill.

... är du villig att offra mer för Mig?

Jag är villig, även om köttet är svagt. Jag bad Dig, min Herre, att släpa mig längs vägen om Du måste. Snälla, gör det.

åh Vassula, Jag vill att du gör saker villigt; Jag älskar dig;

Herre, Jag är villig.

tillåt Mig då ... sluta att göra motstånd mot Mig, överlämna dig åt Mig och var inte rädd; frid, Mitt barn, demonen hatar dig och framhärdar i sina attacker mot dig; släpp inte ditt grepp om Mig, håll fast vid Mig;


2 Jag trodde att Jesus ville att jag skulle hålla mig vaken i bön hela natten, men visste att jag av utmattning inte skulle kunna det. När Jesus sedan sade: ”Jag tycker så synd om dig”, var Hans Röst oerhört mild.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message