DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vingårdar som förökas
Jag är Roten till Livets Träd
Petrus Stol

20 september 1989

Min Herre och Frälsare?

Jag är; Min Frid ger Jag dig; Min Vassula, hör Mig och skriv; Jag gläder Mig åt att ha dig nära Mig; Jag, Herren, välsignar dig; är du beredd? kom till Mig som ett barn kommer till sin Far;

Mina älskade, se Mig er Gud som den Mest Medlidsamme Helige Följeslagaren, Som tronar i Härlighet uppe i Himlarna, och på samma gång, i Min Gudomlighet, böjer Jag Mig hela vägen ned till er på jorden för att låta er alla få förnimma Mig, höra Mig, förstå Mig och så lära känna Mig, er Herre; ja, Jag böjer Mig från Min Tron hela vägen ned till er för att lyfta er själ till Mig och uppliva er i Mitt Ljus;

se Mig, Mina älskade, som er Make, som vill förse er i överflöd med allt ni saknar; Jag skall ta bort ert sorgeflor och den svepning som omsluter era länder; Jag skall torka tårarna från era kinder och trösta er; Jag älskar er alla med en evig kärlek och av Stor Medkänsla skall Jag återupprätta er; Jag, er Make, vill dela allt Jag har med er; Jag har här med Mig Mina allra Dyrbaraste Juveler, Mitt Kors, Mina Spikar och Min Törnekrona, för att smycka er om ni så önskar; Jag är beredd att dela med er, är ni villiga och redo att dela Fridens, Kärlekens och Rättvisans Kors med Mig?

se Mig som er Återlösare; Jag räddar alla dem som håller fast vid Mig, Jag svarar alla dem som åkallar Mig; full av medlidande ser Jag på er alla för Jag vet hur bräckliga ni är och hur lätt ni lockas av Frestaren; Jag har återlöst er alla för Min Oändliga Kärleks skull, denna Kärlek som är så missförstådd ... Jag är Kärlek och den som lever i Mig lever i Sanningen;

Jag är Roten på Livets Träd och Livets Källa; med Mig har Jag både Frukten från Livets Träd och Det Levande Vattnet från Mina Eviga Källor; kom då till Mig, kom och fyll er; kom och ät; kom och drick av Mitt Levande Vatten, alla ni som törstar; Jag skall aldrig avvisa er; Jag, Gud, skall vänja er vid verklig Föda, Föda som förblir i er, så att er fattiga själ kan få leva; era länder har förvandlats till ödemarker och de brännande vindarna har förtorkat era strupar, men Jag, som är er Frälsare, ser från ovan alla dessa missgärningar, så säg inte: “Herren har glömt oss”, Jag är Den-Alltid-Trofaste och Min upphöjda Kärlek till er räddar er; Jag har aldrig vänt Mitt Heliga Ansikte ifrån er; one agio omga elneah rima, rima, purdri pgara nedro ha unu Amen rima;1

skriv; Jag skall utbreda Frid och Kärlek över era livlösas länder; Jag ämnar sprida Min Frid och Min Kärlek överallt och i alla länder som är Kärleks-lösa; Jag tänker förgöra all Orättvisa, och det här döda släktet kommer att uppstå och följa Mig till den Nya Jord som Jag förbereder för henne, och under Nya Himlar kommer hon att förhärliga Mig och prisa Mig dagen och natten lång; har ni ännu inte förstått hur Min Helige Ande, Nådens Ande, förbereder er, Vingård efter Vingård, sprider ut Dem ömsint och med så mycket kärlek i varje land?

har ni ännu inte förstått hur er Heliga Moder och Jag sträcker ut Våra Armar över er och täcker er med Våra Välsignelser, och förbereder er, Vingårdar, Vingårdar som Vi skall fortsätta att föröka, Vingårdar som kommer att frambringa tillräckligt med frukt för att kunna mätta massorna? Nådens Ande är lik en Vinstock som skjuter ut sköna skott, Mina blommor bär Kärlekens och Fridens frukt; närma er Mig, ni som längtar efter Mig och ät er mätta av Mina frukter, ty minnet av Mig är sötare än honung; att ärva Mig är sötare än honungskaka; de som äter Mig kommer att hungra efter mer, de som dricker Mig kommer att törsta efter mer; var och en som lyssnar på Mig skall aldrig komma på skam, var och en som handlar som Jag dikterar kommer aldrig att synda;2

har Jag inte sagt att i dagar som kommer, skall Jag plantera skott som skall knoppas och blomma och fylla hela världen med frukt? denna frukt kommer att förökas genom Mitt Ljus och Himmelen skall låta Sin Dagg regna över er för att fukta era torra strupar; Jag skänker alla dessa välsignelser åt Mitt Folk;

känn er älskade av Mig, Mina små, Kärleken älskar er och välsignar var och en av er, Jag lämnar Min Kärleks Suck på era pannor;

var ett;

(Senare)

3 Min Herre,
Roten till Livets Träd och Kärlekens Väsen
och Kärlekens Väsen
och som med Din Frukt skänker oss Evigt Liv,
var välsignad.
Dina Löv som aldrig vissnar eller torkar
är av det renaste vita Guld
och strålar med ett bländande Ljus.
Jag tillber, jag hoppas på, jag tror på och jag älskar Dig,
jag ber, förlåt dem som inte tillber,
inte hoppas, inte tror på eller älskar Dig.
Vaka över oss, Emmanuel.
Jag välsignar Dig, jag välsignar Dig,
Du som är min Rådgivare om natten,
som uppfyller mig med ständig bön, som ber över mig.
Jag vet att Du inte kommer att överge min själ,
för Du uppenbarar Din Livets Väg för oss,
vår hand i Din Hand.
Fräls oss i Din Kärlek;
Du är Källan till vårt hopp
att få se de Nya Himlarna och den Nya Jorden, Herre.

Jag är Roten till Livets Träd och från Mig utgår Evigt Liv; blomma, läs Skriften;

(Jesus menar att jag ska slå upp Bibeln på måfå för att jag ska få upp det som Han önskar att jag ska läsa. Jag slår upp Jes. 40:9.)

läs det och skriv det: “stig upp på ett högt berg, Sion, du glädjens budbärarinna; häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna; ropa utan fruktan, säg till Judas städer: Se här är din Gud!” ert Nya Jerusalem är nära...

Jag, Gud, stiger ned i denna tidsålder och snavar över döda kroppar; allt det som Jag fruktade har slagit in; Jag stiger ned och finner ingen tro, inget hopp, ingen kärlek; och Mina lamm som Jag lämnade att beta på Mina Gröna Ängar, finner Jag svältande och ömkliga att se på; de lever bland ruinerna och söker efter skydd och mat men finner ingen; i hopp om att finna någon brödsmula, eller kanske ett södeskorn till att så, lyfter de på sten efter sten, men istället för brödsmulor eller sädeskorn finner de skorpioner, redo att stinga och fylla dem med sitt gift; Mina lamm irrar från stad till stad bara för att finna rester av det som en gång var en Stor Stad; ja, Jag talar om Jerusalem, men endast ett fåtal är redo att lyssna på Mig;

Jag kallar var och en av Mina herdar vid namn, men mycket få hör Min Röst ... Jag kvävs, Jag kvävs av att se dem uppfyllda av döda ord; hör Mig, dotter, Jag har kallat dig att tjäna rättens sak, Jag har tagit dig vid handen och format dig till att vittna, Jag har visat dig Sanningen och Jag har dragit slöjan från dina ögon för att se vem Jag hade utvalt att sitta på Petri Stol, och till vem Jag en gång sade: ”du är Petrus, och på denna klippa skall Jag bygga Min Kyrka; och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den; Jag skall ge dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himmelen; allt du löser på jorden skall vara löst i himmelen;” 4

Jag hade givit denne man denna Myndighet, och idag försöker ni vräka omkull honom och stjäla herdestaven ur hans hand så att ni kan härska med Falskhetens och Lastens spira; Petrus? Petrus-av-Mina-Lamm, Min älskade herde, Jag vet hur ditt hjärta brister och blöder i floder för detta otacksamma och otrogna släktes skull; Jag vet hur de har förvandlat dina ögon till ett flöde av tårar; Jag vet att många av dina bröder har vänt dig ryggen; dessa, Min älskade, är de herdar som ingenting vet, ingenting känner, de går alla sin egen väg, var och en efter sitt eget intresse, de tjänar Dårskapen istället för Visheten, Lusten istället för Fattigdomen, Olydnaden istället för Lydnaden;

från Mitt Kors blickar Jag ned på jordens invånare, och Jag säger er som uppfyller många länder, att snart är Stunden inne, tiden är nästan ute och dagarna skall inte vara länge förrän ni tillbringar era nätter i gråt, ni otrogna herdar, herdar som syndar mot Mig genom trolöshet, ni som ropar Fred! när det inte finns någon Fred; återvänd till Petrus, alla ni som gått vilse åt olika håll; tjäna Mig, varför tjäna det som inte är Heligt? var Mina, inte Upprorsmannens, varför är ni så villiga att tjäna Upprorsmannen? till och med främlingar; ja till och med dessa har lyssnat till Min Röst och har förstått Mina Ord; Mina Principer är Heliga och Jag säger er allvarligt att Heliga skall De förbli i all evighet;

dotter, läs Mitt Ord

(Herren visade mig var jag skulle läsa. Det var åter i Matt 5: 18- 19.)

läs och skriv: ”sannerligen säger Jag er, innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i Lagen förgå; förrän allt har fullbordats; därför, den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket; men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket;”

barn, vila nu; gläd Min Själ med din barnatro; kom, vila i Mig, Jag, Herren, välsignar dig, älska Mig;

Lovad vare vår Herre!


1 Detta var ett okänt språk för mig, jag tror inte det är ett mänskligt språk.
3 Inre vision av Livets Träd.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message