DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Avfallet, Rationalismens frukt

13 september 1989

Mina förföljare trängs omkring mig,
min Herre, de har satt sig i sinnet att se mig tillintetgjord,
lyssna till min bön,
skydda mig från arroganta påståenden och från de falska tungorna,
min Beskyddare, låt mig ta min tillflykt till Ditt Heliga Hjärta.

Mitt barn, lämna allt i Mina Händer; dina anklagare är i själva verket Mina anklagare, dina domare är Mina domare, dina förföljare är Mina förföljare; Mina barn förgås av längtan efter kunskap, och ändå, när Kunskap ges i rikligt mått från ovan, förkastar de Den,

Men Herre, Du kan ändå sprida Ditt Budskap om Fred och Kärlek genom själar som är öppna och villiga att tjäna Dig.

(Plötsligt smärtade det till i mina handflator).

blomma, dina smärtor är inte synliga för ögat; lyssna, Mina Gudomliga Verk skall övertäcka denna jord, Jag skall se till att De sträcker sig över hela denna jord och ingen människa skall kunna hindra Min Plan; blomma, var förvissad om detta, för detta är Min Vilja;

tillåt Mig att använda dig som Jag önskar; Jag älskar dig, och på grund av Min Stora Kärlek till dig tillåter Jag dig att dricka från Min bittra Bägare; ju större Min Kärlek är till dig, desto djupare skall Jag tillåta dig att dricka; Jag, som också är din Make, gav dig Mina allra dyrbaraste juveler; har Jag inte anförtrott dig Mitt Kors, Mina Spikar och Min Törnekrona? förstår du hur Jag älskar dig?

Mina Vägar är inte dina vägar, Jag håller på att rena din själ och leder den mot fullkomlighet och in på helgelsens väg; Min brud, tillåt Mig att pryda dig med Mina smycken, tillåt Mig att visa dig Mitt Passionslidande; självförsakelse kommer att leda dig till fullkomning, så låt Mig vara fri att göra vad som är bäst för din själ och kom ihåg, även om du inte helt förstår Mina Ord och Mina Vägar, kom ihåg att Jesus betyder Frälsare;

 

Herre, de som avvisar alla privata uppenbarelser har som argument att den enda Sanna Uppenbarelsen är den Heliga Skrift. Detta vet vi alla, men vad säger Du, min Herre?

Den Heliga Bibeln är verkligen Sanningen, den Sanna Uppenbarelsen, men Jag har inte upphört att existera; se, Jag är Ordet och Jag är verksam i Anden; Min Förespråkare är med er alla, Sanningens Ande som många tycks glömma eller ignorera, för allt vad Anden säger er kommer från det som är Mitt; Han är Påminnelsen om Mitt Ord, Inspirationen för ert förstånd; det är därför Jag ständigt upprepar samma Sanningar för er, Mitt barn; förstå skälen till varför Jag ständigt väcker upp er med Påminnelsen; ta emot Sanningens Helige Ande; Jag kommer för att påminna er om Mitt Ord, Jag kommer för att kalla er till ånger innan Min Dag kommer;

barn, evangelisera med kärlek för Kärleken, Jag finns vid din sida, frukta aldrig; kyrkan kommer att pånyttfödas, ty Kärleken är Roten på Livets Träd och finns ibland er; Jag skall mätta detta döende släkte med Frukten från Mitt Träd, och lägga Den direkt i deras munnar; tillåt Mig att använda dig som Min skrivtavla; ät av Mig; kom, vi, oss?

ja, Jag är tillsammans med din Moder; Jag älskar dig, agapha-mé;; 1 bed;
Vassula, behaga Mig och kom ofta till Mig mellan dina dagliga sysslor;

(Jag lämnar ofta vad jag har för händerna här hemma för att vara med Herren om så bara för två minuter, sådan är min längtan efter Gud...)

gläd Mig och visa Mig att du är bunden vid Mig; kom ihåg den lösensumma som Jag betalade för dig, så kom till Mig när som helst och tala med Mig; förbli liten;

förstå hur Jag, av Kärlek, kommer att kalla varje själ till Mig; Jag vill att du förstår att era visas hjärtan bor i bedrövelsens hus; de tycks glömma Min Makt och Min Gudomlighet i sin så kallade storhet; deras korruption förblindar dem och öppnar ett rum för Satan att tala till dem, för de har stängt sitt hjärta för Kärleken; deras själ och hjärta är närmare den rationella världen än Min Andliga Värld;

denna farsot har trängt in i Min Kyrka; många av Mina herdar är som kråkorna i liknelsen Jag gav dig; de är orsaken till så stor oenighet i Min Kyrka; deras utläggningar och predikningar saknar Andlighet, Trohet mot Mitt Ord och Mina föreskrifter; de förnekar Mina Mysterier i Min Närvaro, de hånar fromheten; kommer du ihåg de handlingar som utfördes av deras förfader Kain? de har tagit efter hans språk och tjänar lasten istället för dygden, omoralen istället för renheten; de har villigt underordnat sig syndens slaveri; dessa Kains söner lever för synden, men är livlösa inför Min Sannings Ande; när Min Dag kommer blir de tvungna att svara Mig och avlägga räkenskap inför Mig för att de inte bevarade sin Herdes Traditioner; idag är det deras mun som fördömer dem, och deras egna läppar skall vittna emot dem; det är frukten av deras avfall;

Men Herre, lyssna till Abels rop, låt oss inte ligga ensamma här där ingen kan lyfta upp oss! Ditt Hus ligger i ruiner, Ditt Hus är vårt Skydd, och vi har ingen annanstans att gå, tusentals kommer att dö av brist på Bröd, för vi lever i en stenöken. Hör vår röst och Dina barns klagan, hör Din Abel!

Mitt barn! var bedjande, upphör aldrig att be; dotter, Jag lovar dig att Jag skall träda in i Mitt Tempel oväntat, och med ett högt Rop skall Jag säga till Jerusalem: "bli återuppbyggt!" och till Templet: "låt din grund bli lagd" och Hon skall bli Min Nya Stad, levandegjord med Min Ande; och Kärleken skall bo ibland er alla, Min älskade kvarleva; och Jag skall uppfylla Henne med Livets Träd; och ni, Mina älskade, kommer att äta er mätta;

Jag är världens Ljus och Han som lyser på er, håll er vakna och sov inte för dagarna är räknade; ta emot Min Frid, Mitt barn; Jag, Jesus, älskar dig, tillåt Mig att mätta dig och denna svältande generation;

vila nu i Mitt Heliga Hjärta, Jag skall aldrig svika dig; Kärleken är nära dig;


1 “Älska mig” på grekiska.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message