DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kärlekens Eld

6 september 1989

Herre?

Jag är; framför dig står Jag; inse denna Nåd, Min Vassula,

På något sätt, Herre, kan jag inte inse det helt. Jag har inte förmågan att inse, men jag tror.

tro, ja, tro med en barnslig tro; för detta behagar Mig och Fadern; vill du skriva? ja?

Jag insåg att jag hade glömt att skriva.

om Mitt Kors?

Ja, Herre.

så skriv det nu,

Tack, min Gud.

(Senare, efter det att Jesus lämnat över Sitt Kors till mig, på ett mystiskt sätt, var det ända till sent på kvällen som om ett regn av sorger föll över mig. Det var som om världen med alla dess synder omslöt mig, alla slags synder. Mitt i denna plåga kom jag plötsligt ihåg Jesus i Getsemane. Jag grät bittert. Men jag var ändå glad över att kunna mildra Jesu lidande om så bara för ett ögonblick. Jesus kom senare och lyfte av Sitt Kors.)

Jag delar Det med dig nu, älskade;

Herre, jag lyssnar.

lyssna och hör; har du någonsin hört talas om någon som försökt vara Mig hängiven utan att bli angripen eller förföljd?

Nej, Herre, några av dem dog till och med som martyrer.

ja, så du ser, lilla barn, nu besannas det som sades i profetiorna; till denna dag kommer den som utgår ur Min Mun och höjer sin röst för att förkunna Mitt Budskap, säkert att bli förföljd av Kains söner; Jag kallar dem men de vägrar att lyssna; Jag ger dem tecken, men ingen lägger märke till dem; de föraktar alla Mina varningar, de gör löje av löftet; har Jag inte sagt att Jag i era dagar skall utgjuta Min Ande över mänskligheten? och att Jag skall lägga Mina Lagar direkt i era hjärtan och skriva dem i era sinnen?

ingen profetia kommer till genom mänsklig vilja, hur skulle det kunna ske? Mitt Ord utgår från Min Helige Ande, och får människor att tala om Mig; Jag, Herren, har lovat er en Ny Himmel och en Ny Jord, och Min Vassula, Jag håller på med förberedelser för dessa! men människor är självupptagna i era dagar, gudlösa, hjärtlösa, de föredrar sina egna nöjen framför Gud, men dagarna flyr och snart kommer all denna ondska att få ett slut, sopas bort och renas i Min Kärleks Eld; så fatta mod, lilla barn; svårigheter kommer alltid att finnas, men Min Styrka skall alltid upprätthålla dig; snart skall du få se Mina Nya Himlar och få bo på en Ny Jord, ty Mitt löfte skall snart infrias och en förnyelse av Min Kyrka är på väg; ni lever redan i tiden för dess födslovåndor, så fatta mod, Mina älskade, ni som bär Mitt Namn och är Min avkomma; misströsta inte, Mitt Ord håller på att gå i uppfyllelse; Jag har sagt att Jag-skall-vara-hos-er och leva bland er; ni skall få äta direkt från Mig och Jag skall ge er vatten ur Livets Källa, fritt för var och en som är törstig;

Min Eld faller redan ned över er från Himmelen och förtär er med Min Stora Kärlek; Jag skall sprida denna förtärande Eld från land till land, och förvandla er ondska till kärlek, locka tillbaka era förstenade hjärtan och sätta dem i brand, och er likgiltighet skall förvandlas till iver för Mig, er Gud; denna Heliga Stund kommer Min Eld att spridas bland er som en glödande ugn och ni kommer att fyllas av Min Kärleks Eld, Min Helige Andes Eld; liksom vid den förra Pingsten, skall Jag förnya er och utbreda Mitt Rike av Sanning, Enhet, Rättvisa, Fred och Kärlek;

så gläd er! jubla av hela ert hjärta, Mina älskade, Jag skall komma och ta bort alla era övermodiga skrytare som bidrog till er förskingring och ert fall; de som kväver Min Ande skall övermannas av Min Andedräkt; ni skall bli renade genom Min Kärleks Eld; dotter, älska Mig, tillbe Mig, behaga Mig, Kärleken älskar dig;

Jag välsignar dig, Mitt barn;

Vi oss, Herre?

vi, oss; Mitt barn, kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message