DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Ord är som en lampa

28 augusti 1989

Min Herre, jag ber Dig, svara på min fråga genom Skriften. Hur vill Du att Ditt Budskap ska spridas, din tjänare har Du ju redan utvalt för detta arbete. Vill Du att det ska delas upp eller ges ut i sin helhet, som Du har dikterat det för mig?

(Svaret gavs i Mark. 4:21-23.)

Min Vassula, Mitt Ord är som en lampa som ger ljus och lyser så att varje själ skall kunna se Mig, känna Mig och återvända till Mig; förstår du? Jag önskar ta bort detta mörker som ligger tungt över den här världen; Jag ger er Min Lampa så att ni kan sätta Den på hållaren och inte under era sängar;

Tack, min Herre Jesus.

kom, blomma, Jag välsignar det hus som tog emot dig och Jag välsignar Mina barn; Jag älskar dem oändligt; Jag skall aldrig någonsin överge dem; bär också Mitt Kors på dina axlar, dela också Mitt Kors; vill du göra detta för Mig?

Kärleken älskar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message