DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Namn är Kärlek

24 augusti 1989

Jesus?

Jag är; lilla barn, en vänlig blick, ett litet leende från dig och Mitt Hjärta klappar av glädje!

(Senare.)

Vassula, välsigna Mig och prisa Mig; blomma, är du lycklig över att vara med Mig? förstå att Mitt Namn kommer att bli ärat igen;

Ja, min Herre, jag är lycklig över vad Du har gjort, Dina väldiga gärningar är en välsignelse för oss alla.

Mitt barn, förkunna då Mitt Namn över hela jorden så att alla får veta att Mitt Namn är KÄRLEK;

Herre, tillåt mig att läsa en Psalm av David för Dig, som heter... (jag slog upp på måfå) ”Lovsång till Herren, Konungen”. Psalm 145.

Jag har valt den här Psalmen för att du skall läsa den högt för Mig; läs, Min Vassula, medan du ser på Mig; Jag lyssnar,

(Jag läste Psalmen för Herren.)

kom, be, fasta, läs Mitt Ord; ta emot Mig i den Heliga Kommunionen; be Rosenkransen; tillbe Mig; vi, oss?

För evigt.

(senare den kvällen)

Ska vi gå och vila, min Herre?

ja, låt oss vila, men på ett villkor, att Jag vilar i ditt hjärta och du i Mitt Heliga Hjärta;

(Detta fick mig att le och studsa till av glädje.)

Ja, min Herre! Jag välsignar Dig, Jesus.

Jag välsignar dig, blomma; kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message