DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag mättar dig med Min Andlighet

23 augusti 1989

Vassula, var stilla, ta emot Mig i frid; Jag leder dig i tystnad; förkunna Mitt Ord vitt och brett och tveka aldrig; för Min Oändliga Kärleks skull har jag givit dig en gåva, till hela mänskligheten; prisa Mig, älska Mig, håll Mitt Namn Heligt, Min nåd vilar över dig;

hör Mig, så snart Skörden är färdig, skall du komma till Mig; Jag skall låta dig uppgå fullständigt i Min Kropp; Jag, den Allra Högste, skall aldrig överge dig efter som Jag vet att du är ett intet; så förstår du hur Jag vill ha dig? förbli ingenting så kommer du att förbli i Mig; var förnöjd och lydig mot Mig, din Gud, som omges av tusentals myriader änglar av alla de slag; känn Min Helighet, känn Min Gudomlighet, fäst dina ögon på Mig, på Mitt Heliga Hjärta; var Min blomma; kom, sänk din blick när Jag välsignar dig; vill du göra detta nu? acceptera denna Väg som Jag har valt för dig, var enkel i hjärtat, för detta är vad som behagar Mig;

be Mig om Vishet så skall Jag föröka Henne över dig, be om Urskillning så skall Jag utgjuta Henne över dig, be om dessa ting när du tillber Mig; kom, ta till vara det du lärt dig av Mig; Jag är din Lärare, din Fostrare, du lär dig från Vishetens Läppar, förstår du? Jag mättar dig, Min Vassula, och vet du med vad? Andlighet; Min Frukt; Min Frukt av Livets Träd; förstår du?

Min Jahve är God mot mig,
Hans Kärlek varar för evigt,
Hans Trofasthet varar från släkte till släkte,
Han drog mig upp ur fördärvets grop och helade mig.
Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg stadiga;
hur många under har Du inte gjort för oss, min Herre!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message