DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag förökar nu Mina Frukter

22 augusti 1989

Lovat vare Ditt Namn. Låt allt som andas lova Dig, min Herre!

Kärleken älskar dig; Min genomstrålande Kärlek och Barmhärtighet vilar över dig;

stöd dig mot Mig, Jag är din Vägvisare; tvivla inte, Min älskade, Jag skall alltid uppfylla dig; har Jag inte sänt dig ett flöde av Min Frid och Min Kärlek som en flod? jubla då, ty Jag, Herren-Är-Med-dig;

läs Mitt Ord;

(Jag öppnade Bibeln och fick upp Jes. 49:6.)

(Senare ...)

Min Vingård vårdar Jag nu med Min Egen Hand; för Jag har hört klagoropen från de behövande och de rättfärdiga, Jag hörde dem be om frukt, så Jag, Barmhärtighetens Herre, förökar nu Mina Frukter, så som Jag en gång förökade bröden och fiskarna när Jag mättade massorna; denna Frukt skall bli jordens skönhet och härlighet; Jag skall bygga en mur runt Min Vingård, så att Min fiende inte kan trampa ner Den; älskade, Jag, Vingårdens Herre, är ibland er;

mod, Mina älskade; Jag vet hur ni har berövats ljuset och hur ni var fängslade i mörkret, men Jag stiger ned för att som kontrast till mörkret tända Min Flammande Eld av Kärlek; hela jorden kommer att uppfyllas av strålande ljus och Jag som är Kärleken skall bo ibland er;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message