DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dagen före Marie Upptagelses fest

14 augusti 1989

14 augusti 1989 (Dagen före Marie Upptagelses fest.)

Jag är Herren; Mitt barn, knappt var landsflykten slut, förrän Jag fann dig, dig som Mitt Hjärta har kär; Jag höll dig tätt intill Mig och förde dig åter till den rätta vägen; inte kunde Jag låta dig gå, inte förrän Jag fört dig in till Min Moders Hus, till Kammaren hos Henne Som blev havande med Mig; ägna din dag åt detta i morgon och var Min rökelse och sprid väldoft till din omgivning;

Min Ande vilar över dig; fatta mod! Jag skall inte överge dig, Mina välsignelser är över dig, Mitt barn;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message