DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall inte stå bortvänd i dina motgångar

12 augusti 1989

Jesus?

Jag är;

blomma, enhet, bundenhet till Mig, trofasthet, iver, kommer att lyfta dig till Mig; tillbe Mig, Jag är din Gud; vila Mig, Jag är din Helige Följeslagare; trösta Mig, Jag är din Make; hoppas på Mig och endast på Mig för Jag Är Han Som Frälser;

Jag är Jesus;

13 augusti 1989

Mitt barn, Min Ande är över dig; Min Hand på din hand, Mitt Ord på dina läppar; Mina Ordspråk är din lampa som leder dina steg; om du är trogen i din kärlek till Mig och följer Mina föreskrifter och håller Mina Bud, skall Kärleken och Trofastheten aldrig svika dig; Jag skall förbli ditt Hopp och du kommer att förbli Mitt barn och Min arvinge;

Jag skall besegra all den ondska som omger dig, Mitt barn; Jag skall inte stå bortvänd när dina motgångar kommer, och du, Mitt barn, skall förkunna Min Rättfärdighet och Min Makt som till och med räddar de döda som ligger och ruttnar; Jag Är Uppståndelsen och varje folk kommer att ära Mig och prisa Mig;

Jag skall vara med dig intill slutet;
vi? Mitt barn?

vi? 1 kom alltid ihåg att Jag, din Moder, alltid är nära dig; be ständigt;


1 Det andra “vi” var från Vår Heliga Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message