DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har utvalt dig för detta uppdrag

16 augusti 1989

frid, Mitt barn; älska Mig så som Jag älskar dig; känn Mig, urskilj Mig och rör vid Mig när du ser Mig; har Jag inte bett dig göra detta, Mitt barn?

Jo, Herre, det har Du.

vill du göra det? nu? ja, ta Min Hand; känn igen Mig genom denna Frid som Jag ger dig ... känn igen Mig genom den Kärlek som Jag ger dig;

Varför måste jag ännu vara i denna landsflykt? Den verkar vara utan slut, Herre.

Jag vet, men Jag har utvalt dig för detta uppdrag som du snart kommer att fullborda; Jag skall inte överge dig och Jag kommer att se till att du förhärligar Mig; Vassula, stanna kvar nära Mig, skulle du vilja göra detta för Mig?

Jag vill alltid lyda Dig, min Herre.

Jag skall aldrig svika dig; håll fast vid Mig, kom ihåg att Jag är din Lärare; vi, oss?

Ja Herre, för evigt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message