DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Genom din lydnad kommer man att anse dig vara hård

7 augusti 1989

Herre?

Jag är;

se dig omkring och förstå; Jag har gett dig Mitt Ord; känn igen Mina Tecken och frukta inte; du välsignade, Jag blir kvar i dig tack vare din intighet, Jag befriade dig från dina bojor; låt ingen1 snärja dig; kom ihåg, Jag har överöst dig med lärdom och urskillningsförmåga; älskade, låt ingen bedra dig; lilla barn, Jag ger honom2 Min Frid och Min Kärlek; välsigna honom och förlåt honom liksom Jag, Herren, har förlåtit honom;

Min Vassula, Jag har sagt dig att allt som Jag gett dig är för Mina intressen; att du fick äta direkt från Mig var för att smycka din själ; bli kvar i Min välvilja, bli kvar i Mina Armar; Jag, Herren, försäkrar dig att Jag aldrig kommer att svika dig; genom din lydnad kommer de att anse dig vara hård, de kommer att säga emot dig eftersom Mina Vägar inte är deras vägar,3 men dessa människor kommer bara att sträva emot flodens ström;

var i Frid; dotter, Jag välsignar dig;


1 Detta sades när jag åter hade frågat Herren om den personen som jag hade tillrättavisat, jag visste inte längre om min urskillning var bara “känslor” som han sagt, eller var det verkligen urskillning.
2 Den personen.
3 Detta på grund av ett beslut som var inspirerat av Gud, men som mottogs med avsky.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message