DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var är nu hjorden som var er stolthet?

9 augusti 1989

(Budskap inför bönemötet den 18 augusti i St Joseph, det katolska kapellet i Caux.)

Herre?

Jag är; hör Mig;

mina älskade, Jag är Helig, och Jag förbereder er att gå Helgelsens Väg; Mina små barn, kom ihåg att inte hålla fast vid jordiska ägodelar, håll fast vid allt som ni fått från ovan och som är himmelskt och heligt; Jag är Helig och eftersom ni är Min avkomma önskar Jag att ni skall leva i helighet; håll Mitt Namn Heligt, helga Mitt Namn;

Mina egna, kom till Mig och finn Mig i Tystnad; känn Mig ... tillåt er själva att öppna er helt för Mig och när ni gör så, skall Jag börja fostra er i stor glädje; Jag skall ösa lärdom över er och Jag skall lyfta er själ till Mig, och smycka henne; Jag är den Ständiga Påminnelsen om Mitt Heliga Ord, Jag är Lydnad och Vishet; Jag är Den Ende och Enastående som fostrar alla som överlämnar sig till Mig; lev i Mitt Ljus och sök Skydd under Mina Vingar;

ät av Mig, försök inte klippa av er navelsträng i förtid, tillåt Mig att vårda er till fullo och mätta er själ till mognad och fullkomlighet, så att ni får leva; vänd er inte bort ifrån Mig, vandra med Mig dag och natt;

Jag ropar åter och åter på alla dem som ännu irrar omkring i denna ödemark och söker Mig; kom! ni som ännu irrar omkring i ödemarken och säger: “jag har sökt Min Återlösare men inte funnit Honom;” finn Mig, Mina älskade, i hjärtats renhet, genom att älska Mig utan egennytta; finn Mig i helighet, i den hängivenhet Jag begär av er; finn Mig genom att hålla Mina Bud; finn Mig genom att återgälda ont med kärlek, finn Mig i hjärtats enkelhet; synda inte mer; upphör att göra det onda; lär er att göra gott, sök rättvisa; hjälp de förtryckta, låt denna ödemark och detta förtorkade land jubla; låt er ljumhet flamma upp till en brinnande låga; lämna er likgiltighet och ersätt den med iver;

gör allt detta så att ni kan säga: ”jag har sökt min Frälsare och jag har funnit Honom; Han var nära mig hela tiden men i mitt mörker kunde jag inte se Honom; O Ära vare Gud! Välsignad vare vår Herre! hur kunde jag vara så blind?”

Jag skall då påminna er om att hålla och älska Mina Bud, så att ni får leva;

O kom till Mig, alla ni herdar som har gått vilse från Sanningen, hur kunde ni säga att det inte finns någon laglöshetens stig eller någon ruin, som ni inte har genomsökt? hur kunde ni skryta med att ha gått genom öknar utan några spår? vad har Min hjord vunnit på ert högmodiga skryt? ja, var är nu hjorden som var er stolthet? kan ni nu påstå att ni har styrt rättvist? har ni någonsin uppriktigt frågat er om ni har handlat som Jag, Herden, skulle önska av er? lyssna då till Mig, och förstå att ta dessa ord som en varning, ni som har bytt er herdestav mot Falskhetens spira och som har tusentals själar under er; var det inte Jag som lyfte oket från era skuldror? var det inte Jag som vann Försoning åt er? skulle Jag ännu kunnat se er äta tårarnas bröd? allt Jag gjorde var att befria er och komma till er hjälp, och med stor mildhet har Jag kallat er, Mina herdar;

tiden är kort nu, Jag ger er Under och Tecken och Jag fyller himlarna med Förebud, Jag ger er varning efter varning, Jag ger er Stora Tecken på Min Kärlek och Min Barmhärtighet, men ni ser dem inte...

är ert hjärta idag redo att ta emot Mig? är era munnar redo att tala och erkänna Min Nåds Ande som Jag utgjuter över er dessa dagar? är era ögon villiga att se? är era öron redo att känna igen Mina Rop av Kärlek? är era hjärtan villiga att öppna sig och erkänna Mina Nådegåvor av idag? är era fötter beredda att komma och falla ner vid Tiden för Tillbedjan, precis som de första herdarna som kom för att tillbe Mig vid Min Födelse och förhärligade Mig? är ni beredda att förhärliga Mig med ert hjärta den här gången och visa för Min hjord er kärlek och er trofasthet mot Mig?

ni påstår att ni lever och inte är döda, hur kommer det sig då att Jag inte hör något ljud ifrån er? hur kommer det sig att Jag inte hör några välsignelser? Jag är Den som tuktar och tillrättavisar alla dem som Jag älskar; kom och ångra er, fyll Mitt Heliga Hjärta med glädje idag och fäst era ögon vid Mig, er Herde så att ni inte fortsätter att irra mållöst i denna öken; Jag är nära er för att styra era steg in på Fridens, Kärlekens och Enhetens Väg;

Jag bönfaller er därför att ta Nyckeln till Mitt Rike och använda Den; Nyckeln till Mitt Rike är KÄRLEK, Kärlek i all dess Härlighet; Kärlek och Ödmjukhet kommer att vara den andra Nyckeln till ENHET; ta dessa nycklar och använd Dem, använd Dem, Mina älskade, och var ett, var Ett Heligt Folk;

Jag välsignar var och en av er, och lämnar Min Kärleks Suck på era pannor;

Jag vill tillägga detta till Mitt Budskap:

den som påstår sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande i mörkret; förlåt, förlåt, så som Jag, Herren, är förlåtande; var heliga så som Jag är Helig, meditera Mitt Budskap, meditera, låt Mitt Budskap genomsyra er; Kärleken älskar er alla;

(Vår Heliga Moder ger oss Sitt Budskap)

Jag välsignar var och en av er;

Jag vill att ni ständigt lovprisar Herren, och tackar Honom för Hans Budskap; det är fortfarande en levande kraft bland er som tror och följer Det; var då tillitsfulla och kom till Nådens Tron, för ni har Hans Barmhärtighet och Hans Kärlek, för Han är full av Medlidande; följ Hans föreskrifter och lev Hans Budskap, läs inte för att sedan lägga Dem ifrån er och vänta på nästa Budskap; omsätt Dem i handling, för detta behagar Hans Heliga Hjärta;

lyssna till Hans Röst, Mina barn, lämna era problem och lidanden åt Honom, Han kommer att välsigna er; håll Hans Namn Heligt;

Kärleken är mitt ibland er; kom, Jag välsignar var och en av er;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message