DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var försiktig med ord

4 augusti 1989

(I natt vaknade jag mitt i natten av att den Helige Ande bad Trosbekännelsen inom mig. Jag läste med Rösten från mitten av bönen ända till slutet. Senare samma natt vaknade jag åter upp och förstod, att den Helige Ande bad St. Mikaels bön. Jag hade vaknat någonstans mitt i bönen. Jag avslutade bönen tillsammans med Den Helige Ande. Den Helige Ande ber oavlåtligen i mitt inre, till och med när jag sover.)

Min Herre och min Gud, Jesu Heliga Hjärta, är det Din Vilja att (...) det skall vara för dem som älskar Dig. Jag ber Dig, ge mig ett svar från Ditt Ord.

(Herren visade mig senare till Kol. 3:1-4.)

Jag skall skriva det: “eftersom ni har återförts till ett sant liv med Mig, måste ni sträva efter himmelska ting, där Jag sitter på Guds högra sida; låt era tankar vara på himmelska ting, inte på det som finns på jorden, för ni har dött, och nu är ert liv med Mig ännu fördolt, men när Jag uppenbaras - och Jag är ert liv - skall också ni uppenbaras i härlighet med Mig;” för allt gott som ni gör i Mitt Namn, förhärligar Mig; Jag är Kärleken;

vi, oss?

Ja; vu, oss.

vi, oss?

Ja, Heliga Moder; vi, oss.

Herre! Jag ber Dig, hjälp mig att veta var jag står, för nu känns det som om marken gungar under fötterna. Du förklarade att ingen skulle vara min Andlige Rådgivare och att det bara var från Dig jag skulle ta emot sund undervisning och råd. Nu sörjer mitt hjärta över att inte veta (det stora problemet som jag står inför.) Du sa, att Du skulle förklara lydnaden noggrant och förkunna kunskapen med tydlighet. Nu blir jag hårt ansatt för att jag försökte varna och tillrättavisa någon. Jag behöver Ditt Råd. Först bönfaller jag Dig Fader, säg mig om jag hade fel, försäkra mig om detta, ge mig svar från Ditt Ord, och tala sedan till mig, min Herre.

“ta som rättesnöre den sunda undervisning du fått av Mig, den tro och kärlek som finns i Mig; du har blivit anförtrodd något dyrbart; vaka över det med hjälp av Min Helige Ande som bor i er alla;” 1

Vassula, låt Mig skriva detta också: du måste leva hela ditt liv i enlighet med hur du tagit emot Mig, din Herre; du måste vara rotad i Mig och byggd på Mig och ståndaktig genom den tro du har undervisats i, och fylld av tacksägelse; se till att ingen lurar dig och berövar dig din frihet med någon andrahandsfilosofi, tom och rationell, byggd på denna världens värderingar istället för på Mig, Kristus;

Jag vill också be Vår Heliga Moder om råd. Heliga Moder, vår “Ständiga Tillflykt”, 2kom till min hjälp igen som då, när jag var förföljd, be för mig. Jag känner mig förtvivlad, för jag vet inte om det var det fel av mig att tillrättavisa den här personen. Kanske var jag för hård? eller hade fel? Var snäll och ge mig Ditt råd från Herrens Ord när jag öppnar.

(jag öppnade Bibeln i Fil. 4: 4- 6. Där stod:

Ett sista råd:: ”Gläd er alltid i Herren; än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära.”)

Tack, Heliga Moder, ge mig alltid Dina Råd, för Jag är beroende av dem.

(Vår Heliga Moder gav mig ytterligare tre stycken ur Bibeln att läsa som uppmuntran. De var:

”Men du skall tala om för dem vad den sunda läran kräver.” (Tit. 2:1);

”Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet...” (1 Tim. 4:12);

”...er iver har sporrat många fler...” (2 Kor. 9:3).)

Herre?

Jag är, Min undervisning är sund, så var inte orolig; oroa dig för dem som gör det goda till ont och låtsas göra gott när de egentligen gör det onda; oroa dig över splittringen och förskingringen i Min Kyrka, oroa dig över dem som ignorerar Andens Verk; för över sådant skall Jag utgjuta Min vrede, de är orsaken till Mina barns fall;

Min Herre, dölj inte Ditt Heliga Ansikte för dem som älskar Dig, böj Dig till oss och kom till vår hjälp, kom tillbaka till oss. Återvänd till oss. Kom snart tillbaka! Låt Dina barn se vad Du kan göra för dem, låt dem se Din Härlighet.

be och gör bot; gottgör för detta släktes synder och ondska; Jag behöver offersjälar; uppliva detta döda släkte med kärlek; fastän du ingenting är, kan du mildra Min Rättvisa genom att älska Mig; förhärliga Mig genom att älska Mig;

kom ihåg hur Jag leder din själ mot helighet; älskade, kom till Mig, varför se åt ett annat håll? var försiktig, dotter, med ord, med skvaller, med kommentarer, ersätt allt detta med tystnad, Min Tystnad;

sono con te, Padre Pio, recordatelo sempre;


2 Perpetual Help - Den ständiga hjälpen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message