DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är lik en Väktare

15 juli 1989

Min Herre, kom, lyft mig till Dig och låt mig få möta Dig.
Låt Ditt Ljus lysa över mig,
jag försöker att inte glömma Dina föreskrifter,
fastän mina förföljares snaror
ständigt dras åt i denna ödemark,
men när jag tänker på Din Närvaro i mitt hjärta, fattar jag mod,
jag jublar över Din Närvaro, Helige av Heliga.

Vassula av Mitt Heliga Hjärta, älska Mig, gör bot för dem som inte älskar, behaga Mitt Heliga Hjärta och lär dig den här lilla bönen:

O Jesu Heliga Hjärta,
upprätta min själ,
göm mitt hjärta
i Ditt Heliga Hjärta,
så att jag får leva; amen;

tillägna Mitt Heliga Hjärta denna bön;

dotter, dina ansträngningar kommer inte att vara förgäves; ack, Min återstod, upphör aldrig att be, upphör aldrig att se på Mig; fäst din blick på Mig, var alltid medveten om Min Närvaro för Jag Är Helig, Helig, Helig; dina förföljare, Mitt barn, är även Mina förföljare, de är dessa som kommer om natten till Min Vingård för att förstöra Den; men frukta inte, Jag är lik en väktare som skyddar mot dessa skövlare; Jag låter ingen människa få skada frukterna i Min Vingård;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message