DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Helgedoms Murar skall åter byggas upp

9 juli 1989

(Herren gav mig ett stycke ur Skriften att läsa, om hur Han skall återuppbygga Jerusalem.)

Herre?

Jag är; allt som du har läst skall gå i uppfyllelse; Min Kyrka skall Jag åter bygga upp; Min Kyrka ligger idag i ruiner och i fruktansvärd ödeläggelse, men den tiden kommer snart då varje människa skall följa Min Lag; genom de Frön av Kärlek som Jag nu sår i deras hjärtan, de skall bära Min Lag djupt inne i hjärtat, och de skall kallas: den Allrahögstes Vittnen; de skall vara Mitt Folk och Jag skall vara deras Gud, och Kunskap skall ges dem direkt från Mina Egna Läppar, Jag skall vara deras Mästare och de skall vara Mina Elever;

Jag skall då upprätta en Ordning som aldrig kommer att försvinna, och de skall alla känna Mig vid Mitt Heliga Namn, även de som inte har några förtjänster, eftersom Jag är Oändlig Barmhärtighet, Förlåtelse och Medömkan; ja, Min Helgedoms Murar skall åter byggas upp, lager på lager, sten på sten; allt skall åter byggas upp av Min Egen Hand;

då skall Jag gå till varje gathörn och söka de döda, och Jag skall uppväcka dem en efter en, så att de kan bli Mina nya språkrör, och Jag skall sända dem med Min Ande för att tjänstgöra inför er, och när ni frågar dem: ”vem ger er denna fullmakt?” kommer de att svara att den fullmakten fick de av Allmakten Själv; och ni, Mina älskade, ni som lider i denna ödemark, ni kommer att bli som en bevattnad trädgård, som ett källsprång vars vatten aldrig sinar; Kärleken kommer att leva bland er, och Jag kommer att omges av Mina Egna, som prisar Mig och förhärligar Mig, alla förenade under Mitt Nya Heliga Namn, och Upproret skall upphöra och komma till sitt slut; genomborrat av Mitt Ord skall det vara dött och aldrig mer väckas upp; Jag tänker befria er ur den Ondes händer och styrka er i Mitt Ljus; 1 endast för deras skull, som älskar Mig och uppoffrar sig för Mig, skall Jag begränsa Min Eld; för er skull, Mina älskade, skall Min Hand inte falla så hårt som det förutsagts;

er tidsålders skuld är fortfarande stor och hennes synder oräkneliga; hennes orättfärdighet så stor, att era träd knappast bär någon frukt; förvånar det er att inte se några druvor på vinrankorna? ingen frukt på fruktträden? och inga gröna blad längre? förvånar det er att de inte längre blommar och heller inte sprider någon doft? det är för att Mina fiender har förgiftat Mina källsprång som bevattnar Min trädgård, för att den lilla frukt som fanns kvar skulle torka bort; Jag har sett dem rycka upp blomma efter blomma med rötterna, förrädiska och onda som huggormar, de kommer in i Min Helgedom om natten och avslöjar utan fruktan sina föraktliga böjelser, en sådan uppslutning av onda människor, att ingen ger upp sina onda gärningar,

Men Herre, de måste veta att Du ser dem!

de är upprorsmän, som gör uppror mot Min Lag, det är om dessa som Skriften talar och säger: “de förbinder Mitt folks sår utan omsorg; frid, frid säger de, men det finns ingen frid, de är utan skam och utan kärlek, de är hjärtlösa;” men Jag skall nedstörta dessa upprorsmän med en enda suck av Min Andedräkt, Jag skall tillintetgöra alla dessa Kains söner som har upphöjt sig själva och intagit Falskhetens höga säten; vilken användning har Jag av deras troner? Jag har varnat dem, och ju mer Jag varnade dem desto mer vägrade de att höra, för att de inte skulle vända åter till Mig och omvända sig;

dessa Kains söner har i flera decennier framhärdat i avfällighet och aldrig förlorat greppet om sina onda gärningar; de håller fast vid illusioner och falskhet; de trampar på Mina hängivna själar och på dem som troget håller sig till Min Petrus; ja, de förlöjligar alla som ännu tror på honom; dessa Kains söner skadar Min Kyrka så mycket att Mina Ögon har förvandlats till en Källa av Tårar, Jag gråter både dag och natt ...

Min Gud, det gör mig så ont...
Dina befallningar är så underbara;
varför skulle någon göra detta mot Dig?
Dina befallningar är min eviga arvedel,
o Herre, så kärleksfull och mild,
mina ögon strömmar också av tårar
därför att andra åsidosätter Din Lag.2

det är därför; Jag sänder er3 just dessa som ni kallar svaga, värdelösa, föraktliga och dåraktiga; Jag tänker låta er alla komma på skam, ni som kallar er själva visa, ni skall bli överrumplade, för Jag tänker skapa förvirring tills ni inte längre känner ert eget Namn och varifrån ni kommer;

älskade, vila nu; Jag hoppas få tillbringa ytterligare en stund tillsammans med dig, var vaken för alla faror, stå fast i tron, låt allt du företar dig bli gjort i kärlek; Jag välsignar dig; vi, oss?

För evigt, min Herre.

kom, vila i Mitt Heliga Hjärta, ditt Hem;


1 Plötsligt kom jag ihåg reningen i eld.
3 Det betyder; vårt släkte, vår tidsålder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message