DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är den Store Herden för Min hjord

17 juli 1989

Herre?

Mitt barn, hör Mig och skriv;

Jag är den Store Herden för Min hjord; Jag hade lärt upp herdar för att se efter Min hjord, men många av Mina medarbetare har visat sig vara odugliga och bryr sig inte om de förlorade, de för inte de vilsegångna åter till fållan;

Mina bästa vänner vållar Mig de största sorgerna, och de djupaste Såren på Min Kropp har tillfogats av den stav som Jag Själv har gett dem; de är Mina bästa vänner, och ändå är Jag Sårad till oigenkännlighet av deras egna händer, oupphörligen blir Min rygg gisslad; hela Min Kropp rister av smärta, Mina spruckna Läppar skälver, utan fruktan ropar de efter Fred, men det finns ingen fred, ty de har låtit sig övervinnas och förföras av Rationalism, Olydnad och Fåfänga; vilken sorg de vållar Mig och vilka Sår de tillfogar Mig!

Herre? Varför är det så svårt för somliga?

det är svårt att släppa Falskhetens spira när man en gång håller i den; det är svårt att ge upp mänskliga läror och påfund; det är svårt att dö bort från sin egen girighet; det är svårt att acceptera självförnekelsens klädnad; till dessa säger Jag: yla, ni herdar, skrik, rulla er på marken, ni hjordens herrar, för dagarna har kommit då ni skall slaktas; som de finaste baggarna kommer ni att falla en efter en;

Jag erbjöd er den härligaste arvedelen bland Mina vänner, Jag räknade er till de utvalda; åt er anförtrodde Jag Mitt Hus, men ni följde inte Mina föreskrifter, ni blev avfällingar, ni gjorde det som är ont i Mina Ögon; Jag kallade på er, men ni ville inte lyssna, ni var olydiga mot Mig;1 ...

Åh min Gud, förbarma Dig över oss, rena dessa herdar från deras skuld, rena dem från deras synd.

Min lilla brud, tillåt Mig att dela Mina sorger med dig;

Jag älskar Dig, Herre min Gud,
alltid så Mild och Barmhärtig,
Jag lever bara för Dig
min blick vilar endast på Dig och ingen annan,
jag tillber Dig!

ack hur mildrar inte dina ord av kärlek Min Rättvisa! varje droppe av kärlek räknas, oräkneliga själar kan räddas genom kärlek; tillåt Mig att använda dig som Min skrivtavla; Jag kommer till dig för att visa dig Mina Sår och som en vän berätta för dig om Mina sorger; Jag visar dig Såren i Mitt Heliga Hjärta;

Lovad vare vår Herre.

Min Vassula, Jag är i Nådens Tid nu, har du inte märkt hur Nådens Ande utgjuts över er? det är nu som ni måste ångra er, det är nu som ni måste ändra era liv; be ständigt; be med kärlek; framhärda inte i uppror; för Rättvisans fruktansvärda Stund är snart över er, var då redo att möta Mig som Domare;

Mina döttrar och söner, för länge sedan befriade Jag er från kedjorna som band er till döden och med stort Medlidande har Jag fört er tillbaka; Jag befriade er från den onde, Jag visade er Mitt Hjärta och hur Det hade genomborrats av era förfäder, Jag offrade Mig Själv för att befria er;

ert släkte utmanar Mig ständigt och ändå låter Jag, full av medömkan, Nådens Ande påminna er om Mina föreskrifter; Min Barmhärtighet når idag från jordens enda ände till den andra, lyssna till Min Röst av idag, ta emot Min Barmhärtighet av idag; Jag ber er allvarsamt att be med hjärtat; fasta, ångra er, älska varandra; låt er förnyas till en helt ny deg så att Jag kan visa Min Härlighet genom er förvandling;


1 Detta sades med stor bitterhet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message