DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min himmel finns inom dig
Gottgör för dem som gör det bittert för Honom
Måste Jag uppenbara Mig med vrede?

19 februari 1987

Vassula, tillåt dig själv att lida; alla Mina utvalda själar har lidit; genom lidande renas din själ liksom guld renas i eld; så renas också själen; ditt lidande ingår i din vägledning;

Hur då i min vägledning, Jesus?

fastän Jag låter dig kalla på Mig när som helst, och vi på så sätt är tillsammans, så tillåter Jag också ondskans portar stå öppna; din vägledning blir ingen lätt uppgift, för det onda kommer att bekämpa dig och göra dig missmodig, genom att ge dig fel ord;

Men Herre, då kan ju Din vägledning vilseleda mig!

nej, den kommer aldrig att vilseleda dig eller någon annan; Jag har lärt dig att känna igen Mig, Vassula;

Jag har utvalt en som inte behärskar ett enda språk, en som är beroende av Mina givna ord; Jag har lärt dig att kunna höra Mig, Jag tränar ditt öra; kom, ha tålamod, lär dig att säga ja till det som kommer, lär av Mig;

(Jag började oroa mig.)

Vassula, allt kommer att bli fullkomligt! Vassula redigera;1 det är Jag, Jesus;

(Tvivel igen!)

O kom, Jag längtar att få säga dig något; Min himmel finns inom dig, för Jag känner Mig förhärligad och finner vila;

Jesus, jag älskar dig. Ja, väldigt mycket till och med, tjugofyra timmar om dygnet. Till och med när jag vaknar på natten, är Du min första tanke. När jag äter, är det Du, när jag arbetar hemma, är det Du. När jag kör är det Du. Jag spelar tennis och Du är i mina tankar, och kärleken till Dig är i mitt blod, för min kropp värker av kärlek. Men jag kan inte acceptera att jag kan ge Dig vila, eller att Du finner himlen i mig, för vad är jag? Ett dammkorn, jag är omöjlig, och när Du säger så känner jag mig ännu värre i Din närvaro och skäms.

allt vad du säger om dig själv är sant, men Jag älskar dig och finner verkligen vila i dig; Jag har vattnat ditt hjärta med Mitt Blod och lagt det i Mitt; Jag har renat det och gett det Min Frid och Kärlek, älskade;

Vassula, Jag som kom till dig ville alltid ha din kärlek; nu har Jag segrat, Jag gläder Mig över dig; älska Mig gränslöst och kompensera Mig för dem som glömmer Mig och bara mångfaldigar Mina sår; älska Mig Vassula, hela Mina älskade själar; var Min himmel;

(Senare)

Min Gud, jag förstår att det är Du, och ändå tror jag inte att jag riktigt förstår!

Vassula, en dag kommer du att göra det;

Om jag gör det, så kommer jag nog att svimma!

när Mitt ord etableras; Vassula Jag har alltid varit känd för att hålla Mitt ord;

Jag, Jahve,2 kommer ovanifrån; Himlen skapas genom Min nåd; Jag skall uppfylla Mitt ord, lita på Mig Vassula; bekymra dig inte för mycket älskade; var nära Mig; känn Mig; älska Mig och förhärliga Mig; lämna resten åt Mig; lev i frid;

Jag formar dig med Vishet; ta emot Min nåd; tröttna inte på att hela själar; är du lycklig att vara förenad med Mig nu?

Ja, Herre, jag är mycket lycklig över att känna att jag är förenad med Dig, fast jag vågar inte tänka på det.

varför, Vassula?

Varför? därför att jag inte passar för Dig.

Vassula, Jag har alltid längtat efter att vara förenad med dig och vara innerligt nära dig, men glöm ändå aldrig att Jag är din Gud och Helig;

Vassula, vill du fortfarande arbeta för Mig?

Jag har redan gett mitt samtycke. Jag är villig att fortsätta att arbeta för Jahve.

Jag är Jahve, var välsignad;

(Senare)

(Jag läste bönen till jungfru Maria, “Memorare“ av den helige Bernhard.)

dotter, det är Jesus som leder dig, frukta inte, Vassula Min dotter; lyssna till Mig, din Heliga Moder; Jag är här, närvarande, nära dig; Jag hjälper dig, Jag älskar dig; Jag skall hjälpa dig att förstå Jesu sätt att arbeta, oroa dig inte;

Jesus har nu förenat dig med Sig; gläd dig, Vassula; du måste tro Mig när jag säger dig att din själ helar andra själar i Hades;3 Vassula, gör vad Jesus ber dig om; Han känner dina behov; allt Han vill ha av dig är kärlek; älska Honom utan förbehåll, förhärliga Honom, gottgör för dem som gör det bittert för Honom; kalla ständigt på Honom och säg att du älskar Honom; överge Honom inte; utför även dina andra plikter av kärlek, för kärlek, ty kärlekshandlingar är det som betyder mest för Honom, hur små och meningslösa de än förefaller dig, så är de mycket värdefulla i Hans ögon och blir därför stora; följ Honom och gottgör för andra som försummar Honom;

dotter, nu när du är förenad med Honom kommer du att känna Hans Kors; du kommer att känna Hans Hjärta; Han kommer att be dig att dela Hans känslor; Han kommer att be dig att hjälpa Honom; Han kommer att be dig om vila; Han kommer att be dig att dela Hans Kors; lid när Han lider; gläd dig när Han gläder sig; dina lidanden blir Hans; uppfyll Hans önskningar för Han är Gud; lär dig att känna igen Honom; kom ihåg allt Han lärt dig, för Han är en Kärleksfull Gud, Oändligt Barmhärtig; Han älskar er alla med obeskrivlig ömhet; Han kommer aldrig att be er om något som skulle kunna skada er; Han är mild och god; lär dig att känna igen Honom, Vassula;

Han är en Gud full av Kärlek, aldrig hård; Han skall vaka över dig och skydda dig från allt ont; Han kommer aldrig att överge dig;

Vassula, fatta mod; dotter, kalla på Mig när du vill; Jag älskar dig;

Jag älskar Dig också, Moder. Lär mig att älska Dig mer!
Jesus, jag älskar Dig.

Jag är här, älskade; det är Jag, Jesus;

(Jag överlåter mig helt och hållet igen.)

Jag älskar dig; ge Mig ditt lilla hjärta, Jag skall så Fridens och Kärlekens frön i det; Jag skall forma dig så som Jag vill att du skall vara; ingenting skall vara förgäves; allt skall ske för att rädda Mina barn; var inte rädd, låt Mig leda dig dotter;

(Denna morgon var jag uppfylld av kärlek till Jesus, men jag kände också en viss ängslan för att Han skulle överge mig, eftersom jag är ett intet, och ett ’intet’ som älskar Gud vanhelgar förmodligen Hans Heliga Namn.)

O dotter, Jag älskar dig; var med Mig; Jag skall aldrig lämna dig, O Mitt lilla barn; det är få som förhärligar Mig som du gör;

Vassula, Min Vassula, Jag tar hand om dig; när Jag har överlämnat Min vägledning skall Jag inte vänta längre; Mitt Hjärta längtar efter din lilla själ; O vad Jag lider av att ha dig där nere på jorden;4 Jag skall ta dig tillbaka till Mig, befria dig till Mitt Hjärtas glädje, för Jag brinner av längtan att åter ha dig hos Mig; ta emot Min Frid, snart är Jag med dig;

Vassula, vill du skriva ner Mitt nästa Budskap?

Ja, Herre.

är du redo?

(Jag hade undvikit det här budskapet under några dagar, men nu kände jag mig redo för det. Jesus hade redan för en tid sedan talat om det.)

Ja, Herre.

Älskar du Mig?

Väldigt mycket, Du vet det.

längtar du efter att andra också skall älska Mig?

Ja, detta är vad jag längtar efter nu.

arbeta då med Mig och skriv ner allt som Jag säger dig; ja, Vassula?

Jag ville bara säga att det här är som ett mirakel, att kunna bli ledd på det här sättet, Herre.

(Fredsbudskap)

Jag ville det, Vassula; Jag har valt dig för att visa världen att Jag varken behöver makt eller helighet;

Jag har valt ett barn, hjälplöst och syndigt, utan auktoritet, och som inte känner någon i maktställning, för att med Min nåd manifestera Min Frid och den Kärlek Jag har till er alla, genom detta svaga verktyg;

Jag vill överlämna Mitt Budskap till denna mörka värld och visa hur Jag öppnar Mitt Hjärta för världen; ty Min Barmhärtighet är ofattbar och Min tillgivenhet är bortom allt mänskligt förstånd;

Himmelen däruppe i all sin Härlighet härskar för alltid i fred och kärlek och Jag skall se till att fred och kärlek vinner seger över det onda också på jorden; 5Min frid skall täcka jorden som när en dimma kommer ner från ovan och sprider sig ut över djupen och från jordens ena ände till den andra;

Jag kommer för att förkunna Mitt Budskap för er alla och omvända er från era onda gärningar; Mitt ord skall vara likt en ceder som sträcker ut sina grenar som armar, helar er gudlöshet, mättar ert armod och befriar er från det onda; Jag återvänder ännu en gång för att upplysa denna mörka värld och återuppliva denna flämtande låga som håller på att slockna och för att överhölja er med Min Frid;6

Jag älskar dem Vassula, o vilken kärlek Jag har till dem! har Jag inte offrat Mig Själv för dem som ett Lamm, för att befria dem? Jag led för dem;

Mina älskade, blev Mitt Blod utgjutet förgäves? Jag utgöt Mitt Blod för att övertäcka era synder med Det, så att ni skulle bli renade; Jag har badat er i Mitt Blods strömmar för att segra över det onda och befria er.

Jag är mitt ibland er alla; men ändå följer Satan efter er, för han har funnit sätt att förföra er så att ni faller i hans gudlösa nät;

Jag, Gud, står inte ut med att se hur ni går mot ert fördärv, Jag är här för att frigöra er från hans snaror;

Därför står Jag framför er, så att ni vet vem er Frälsare är; Jag kommer ännu en gång med Mitt Hjärta i Min Hand, och ger er det; kommer ni att avvisa det? kommer ni att förkasta Min Frid? Jag kommer för att kalla på dem som förleder Mina barn till blodsutgjutelse; Jag vill att de skall höra Mitt rop, för Mitt ord skall komma som ett hammarslag som krossar klippan, 7 och tränger in i varje hjärta;

Jag frågar er, har ni glömt er Gud, eller betyder Han bara lite i era ögon? har ni ingen fruktan för Mig? Jag är trött på era höga målsättningar! Jag har lärt er att älska Mig, men också att frukta 8 Mig, för Jag är den Allsmäktige;

så vad har ni gjort? ni gräver era egna gravar, genom att så ondskans frön och sprida dem över världen, nu skördar ni dem och föder er själva med dess onda frukt; lär er att i hela Mitt Rike härskar Fred, hela Min skapelse skapades i fred och kärlek; Mina ögon har tröttnat på att se hur ni slaktar varandra;

Jag bryr Mig om er, för Jag är er Fader som älskar er; se, Jag kommer i all Min Makt; Jag, som är er Gud, Jag kommer tiller och ger er Mitt Hjärta; se här; ta Det; hela Hjärtat är ert; Mitt Hjärta rämnar och brister, känn Det; hela Hjärtat är ett enda stort sår ... ni har sönderslitit er Guds Hjärta; ni har genomborrat det om och om igen;

ni krigens ledare, måste Jag komma och trampa på er för att visa er Min makt? måste Jag uppenbara Mig med vrede? Min Barmhärtighets kalk har svämmat över och Min Rättvisas kalk är full! Jag som andades in Liv i er och helgade er, Jag, hela skapelsens Gud, som badade er i Min Helighet, kommer till er med Min Fred och uppmanar er att omvända er och leva i Min Fred;

Jag skall övertäcka hela universum med Min Fred och låta den härska över er; för Jag är Fred och Kärlek och All Vishet; Min vädjan riktar sig till alla folk; de måste få veta att freden härskar i Mitt Rike; Jag kommer trots deras ondska för att välsigna dem och lysa över dem, ty de är Mina älskade söner och döttrar;

lyssna till detta Hjärta som er Gud ger er, ett Hjärta som ni har glömt och inte längre känner, ett Hjärta som älskar er och söker upp er för att skänka er liv;

sluta att göra ont! sluta revoltera mot Mig! är ni rädda för Min Lag? Min Lag är inte upprorets lag, Min Lag är kärlekens och fredens Lag, följ den Lag Jag har gett er, följ Den och frälsningen skall bli er; er svaghet ligger i att ni ignorerar Min Lag, och trångsynt följer er egen, som leder mänskligheten i fördärv i fientlighet mot era medmänniskor; era lagar är grundade på våld;

O barn! har Jag inplanterat hat i era själar? Min Själ är själva Källan till Kärlek och Liv och från Den har allt blivit till;

Vassula, gör inte mer nu; Jag älskar dig; lita på Mig, låt din kärlek omsluta Mitt Hjärta, förena; älska och arbeta med Mig;

Det ska jag Fader. Hjälp mig att bli värdig så att jag kan förhärliga Dig.


1 Jesus använde det ord jag själv skulle ha använt, och jag insåg hur Gud anpassar sig till själens förmåga.
2 Fadern talade nu.
3 Hades var det ord jag kände till för Skärselden.
4 I denna mörka värld där vi lever.
5 Ske Din vilja, så som i himmelen, så ock på jorden...
6 En tanke kom för mig, jag tänkte: “Med den sortens människor är det inte mödan värt. De kommer aldrig att lyssna.”
7 Plötsligt en dag upplyste Gud mig, och jag förstod att klippan är våra hjärtan som är täckta av sten.
8 Att ta emot, respektera.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message