DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Himmelska verk kommer från Visheten

18 februari 1987

frid vare med dig;

Vassula, du behöver inte skynda dig, lär dig att Jag arbetar med mildhet, förbli nära Mig; – kom ihåg att vi är i Hades;1

(Senare)

Mitt Ljus täcker dig; vem som än2 närmar sig dig, kommer inte att kunna röra vid dig eller skada dig; Mitt Ljus omsluter dig som All Frälsnings Strålglans;

din kärlek till Mig helar och räddar många förlorade själar, på väg till förtappelse; Vassula, de3 är som små barn, lämnade åt sig själva, som inte vet vilken väg de skall gå; de är vilse; när Jag är med dem, föder Jag dem och ger dem kärlek, några av dem följer Mig då, du hjälper dem att älska Mig och följa Mig;4 Jag använder dig Vassula på det här sättet;

Bör jag alltså ha tålamod med dem och be dagligen?

ja, visa tålamod med dem, för de är älskade av Mig; hela dem, älska dem, Vassula;

Jag lär dig Vishet, Himmelska verk kommer från Visheten; förstå när Jag undervisar dig;

kom, luta dig mot Mig, vill du gå nu?

Nej, Jesus, vi fortsätter.

O dotter, Jag älskar dig, älskade; arbeta med Mig och förhärliga Mig; Jag älskar din litenhet; du är Min genomsyrade blomma som fullständigt har insupit och tagit emot Mig; barn, känn alltid att du behöver Mig, för utan Mig går du förlorad; Jag skall ge dig allt som fattas dig ända till slutet; låt Mig vara fullständigt fri gentemot dig, för Jag vet vilka dina behov är;

(Jag kände det som om jag inte kommer att klara av att skriva ner Guds vägledning, för det är svårt då jag ständigt blir avbruten och förolämpad av det onda. Ibland känns det som om Gud, till deras stora nöje, helt har övergivit mig. Ju längre det varar, desto värre förolämpningar. Ett ögonblick tänkte jag att Gud hade lämnat mig. Förolämpningarna består av de värsta ord man kan tänka sig!)

Vassula, skulle Jag någonsin överge dig? Jag är Evigt Trofast, har du glömt Mina ord?

Det är mitt fel. Jag är svag!

ge Mig nu din svaghet så skall Min Styrka upplösa den;

kom, Jag skall Själv helga dig, Jag har nått Min himmel med dig, för i dig finner Jag Min vila; kom ihåg att vi är förenade, och våra band är band av frid och kärlek; dessa band som binder dina handleder och fötter till Mina är eviga; för du är Min, älskade; Jag Själv har renat dig, genom att förena dig med Mig, Jag har triumferat över dig;

Jag önskade att du skulle älska Mig; frukta inte för Jag är Jesus som håller dig; du skall vara nära Mig och känna Min Närvaro; allt Jag ber dig om är kärlek; älskar du Mig?

Du vet att jag gör det, Jesus.

älska Mig gränslöst; se på Mig, ta emot Min frid;
är det något du vill säga Mig?

Ja, Jesus.

(Jag kände mig skyldig för att behöva säga detta till Honom.)

Jesus, trots att jag älskar att vara med dig och skriva ner denna vägledning, så måste jag göra andra saker också!

Vassula, lyckliga är de som lämnar sina sysslor och följer Mig; du avsätter verkligen en stor del av din tid till att skriva med Mig, men låt Mig säga dig något mer; Jag älskar också att se dig arbeta och fullgöra dina mindre plikter, plikter med liten betydelse, så länge som du gör dem med kärlek; varje litet arbete du utför, hur litet och meningslöst det än är, blir stort i Mina ögon och behagar Mig, så länge det görs med Kärlek; var välsignad;

(På kvällen hade vi gäster och jag höll på att räkna tallrikar, servetter o.s.v. Jag trodde att jag hade allt på min bricka. Jag var tveksam, och eftersom jag visste att Jesus var med mig frågade jag: “Vad behöver vi mer?“ Han svarade direkt: “Vi behöver kärlek, Vassula.“)


1 Jesus tog mig åter i anden till Hades, för att besöka själarna.
2 förföljare.
3 Vi är som får som gått vilse.
4 Med vår kärlek kan vi föra människor tillbaka till Jesus.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message