DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Byn Diang

26 februari 1987

(Beatrice och jag flög till Chittagong, och därifrån for vi över floden för att leta reda på byn Diang, där vi skulle möta Raymond Dujarrier som är en fransk halveremit, mystiker, katolsk präst, för att utbyta några idéer och visa honom skrifterna. Han kallade dem: Gudomliga uppenbarelser från Hjärtat. Det han sade överensstämde mycket väl med uppenbarelsernas idé och syfte: att de inte är till enbart för mig utan också till nytta för andra. Hela vår resa gick så lugnt som om någon hade programmerat den. Jag glömde tala om, att dagen före vår avfärd till Diang kände jag mig djupt betryckt, och frågade mig varför jag skulle fara till Diang, för att visa... vad då, visa något värdelöst? Hela dagen hade jag ångest. Så, tidigt den dag vi skulle fara, kom de första orden: “En lögnare har lett dig, samla ihop alltsammans och bränn det.“ Då förstod jag att den onde ända sedan dagen innan försökte hindra mig från att resa. Några sekunder efter detta meddelande kände jag Guds närvaro, och Han skrev: “Jag skall vara med dig intill slutet, vi är förenade för alltid; låt Mitt Ljus lysa över dig, barn; Jag är Jahve som leder dig; förhärliga Mig genom att älska Mig;“)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message