DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina barn har vänt Mig ryggen
Gör inget ont så kommer ondskan inte att drabba er

29 mars 1989

(Budskap för mötet i Courtetelle (JV), norra Schweiz.)

frid vare med er;

Jag är Herren, känn Min Närvaro, urskilj Min Närvaro; idag kommer Jag till er genom Min tjänarinnas röst; Jag är alltid med er, i varje ögonblick av ert liv; Mitt Heliga Hjärta gläds åt att känna er kärlek till Mig; Mina lamm, hur har Jag inte velat samla er alla i Mina Armar och gömma er för den onde! Jag älskar er, Jag älskar er med en evig kärlek, en svartsjuk kärlek, som ni kommer att förstå först när ni är i Himmelen;

och ändå, trots Min Omätliga Kärlek, har de flesta av Mina barn vänt Mig ryggen ... de har glömt Mitt Passionslidande; och genom evolutionen har nu Mitt Namn blivit betydelselöst för dem; ge dem avgudar och de kommer att vara de första som tillber dem, men ge dem det som är Heligt och de kommer att göra narr av Det;

Jag, er Helige, lider och Min Kropp lemlästas genom olydnad, orenhet och ondskan i denna mörka värld! ack, skapelse! Mitt Rop av smärta skakar hela Himmelen, får Mina änglar att darra och falla till marken i bävan; har ni ännu inte hört Mig, Mina döttrar och söner? Mina Rop från ovan får till och med demonerna att häpna över er dövhet ... Tårar av Blod strömmar från Mina Ögon natt och dag, timme efter timme, utan uppehåll i väntan på er, har ni förkastat Min Ande för alltid? Min Röst ekar i denna karga ödemark, utan en enda äng att vila på, utan någon källa att vederkvicka er med;

Jag stiger ned från Min Tron i höjden till Mina Betesmarker från förr, men finner dem försummade och ofruktbara; Mina blommor som Jag planterade med så stor ömhet och med Min Egen Hand dör en efter en; Mina blomstersängar har försummats och är förtorkade; Mina brunnar är nu bara ett ekande, dammigt, mörkt hål, ett tillhåll för huggormar; vart har Mina väktare tagit vägen? varför har de försummat Min trädgård? kommer Jag vid Min återkomst att finna en enda blomma?

Min Ande är undertryckt av brist på kärlek, brist på tro, brist på frid; ni barn av Mitt Heliga Hjärta, hör Mitt Rop i denna ödemark; känn igen Min Röst, känn åtminstone igen Tiden! kom alla ni som ännu inte försonat er med Mig, kom nu och försona er; era synder har genomborrat hela evigheten och dragit er bort ifrån Mig; gör inget ont så kommer ondskan inte att drabba er; var goda mot varandra, älska varandra, förlåt era fiender; Jag upprepar Mina Ord som ni alla känner till, men hur många av er omsätter dem i handling?

be med ert hjärta; Jag behöver kärlek; kom och smycka Mig med böner som kommer från ert hjärta, kom och ös från Mitt Hjärta som är en Avgrund av Kärlek, och fyll ert hjärta till brädden; Jag säger er sannerligen, timmarna flyr, käraste själar, kom tillbaka till Mig; fred! fred! fred! Ropa ut till jordens länder om fred, fred för att enas! fred för att älska! fred för att förhärliga Mig! den dag kommer då varje syn som Mina visionärer har fått, skall gå i uppfyllelse, ty vad Jag säger uppfyller Jag alltid; be, Mina älskade, be för Min Petrus; be för Patriarken; be för alla Mina präster;1 be att Min Fålla blir en, liksom Jag och Fadern är Ett och Densamme; be att Mina lamm återvänder till En enda Fålla under Petrus ledarskap innan Min Återkomst;

O, om ni ändå ville lyssna och lyda! vill ni nu be Fader Vår? Jag lyssnar (...) och Jag lovar er, att Mitt Rike skall komma och Min Vilja skall ske på jorden såsom i Himmelen; Mina barn, bär frukt i Frid; Jag, Herren, älskar och välsignar er alla;

(Budskap från vår Heliga Moder till samma möte)

Mina älskade, trösta Jesus, trösta Jesus, lev i fred med varandra och älska varandra; var trofasta mot Gud och överlämna er fullständigt åt Honom, ni överlämnar er bara åt Kärleken och tillåter Honom så att livnära er med sin Kärlek och Frid; Herren och Jag välsignar er alla; Jag älskar er; Herren och Jag välsignar alla religiösa föremål som finns i detta rum;

dotter, ta emot Min Frid, överlämna er bara i Kärlekens Händer, så skall Kärleken alltid leda er, Jag älskar er, ta emot Mina välsignelser;


1 Vid ordet “präster” fylldes Jesu Heliga Hjärta med en särskild kärlek till dem, men samtidigt genomträngdes Hans känsliga Heliga Hjärta av smärta, och mitt hjärta också, när jag kände Hans sorg. Mina ögon tårades.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message