DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Längta efter Fadern

1 april 1989

Jesus?

Jag är; låt Kärleken vägleda dig, lyssna inte på de lärda, de är som de skriftlärda på Min tid; evangelisera med kärlek för Kärleken; låt dem få känna Min Oändliga Kärlek;

Jag längtar efter Dig, Herre!

du lilla, Mitt Hjärta gläder sig över att känna dig och höra dig säga: ”Jag längtar efter dig, Herre”; detta är hängivenhetens frukt; var Min avbild, en kopia av Mig; längta efter Fadern; Jag längtade efter Fadern medan Jag var på jorden, Jag bad ständigt; Jag längtade efter att vara i ständig förening med Min Fader, i Kärlekens förening;

elev, Jag är din Lärare som fostrat dig med Vishet; så fyll Mig med glädje och förbli i ständig förbindelse med Mig; sätt Mig först och längta alltid efter Mig; gläd dig när vi möts på det här sättet som Jag har gett dig, förbli nära Mig, allt Jag ber dig om är Kärlek;

Herre, jag känner medlidande med de själar som kommer till helvetet, de har ju varit som vi, som en av oss här på jorden. Om det bara fanns ett sätt att befria dem från helvetet och förändra dem...

Jag gav dem friheten att välja mellan gott och ont, men de föredrog det onda trots Mina vädjanden och Mina rop av Kärlek,

Men Herre, varför kan det ändå inte finnas en möjlighet ...

barn, du förstår inte hur totalt deras förkastande av Mig var; Jag älskade dem in i det sista; ledda av Satan föredrog de att följa honom, till och med efter deras död har Jag stått framför dem, ändå följde de villigt Satan utan minsta tvekan; det är helt och hållet deras val, de valde helvetet för alltid,

O Herre, måtte jag alltid göra Din Vilja.

Vassula, släpp aldrig Min Hand; vi, oss, i all evighet, varje droppe av kärlek används, Jag behöver kärlek för att rädda själar som är på väg mot fördärvet; kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message