DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Där du går jämnar Jag din väg
Vishet ges åt de ödmjuka och enkla

27 mars 1989

Jesus?

Jag är; älskade, Mitt Rike skall komma;

tillåt Mig att få använda dig till Mitt Ära; Jag skall inte överge dig, även om din ande ibland tycks vara så långt borta ifrån Mig, din Gud; förtrösta på Mig; lita på Mig, älskade barn; tillåt Min Ande att få andas helt och fullt i dig; gottgör Mig nu, Mitt barn, genom att vara lydig och endast se till Mina intressen; Jag finns alltid framför dig, så frukta inte att gå genom denna dal som är utan skydd, utan betesmarker, karg och torr; Jag vet att ödsligheten förskräcker din själ, men Jag är känd för att aldrig ha låtit dem som Jag ledsagat genom öknen bli törstiga; Jag är framför dig för att med Min Kärlek skydda dig från de torra vindarna; Jag mättar dig med Mitt Ord;

där du går jämnar Jag din väg; Jag röjer undan alla stenar och klippor så att du inte snavar, Jag skaffar undan dem för att öppna din väg; Min Heliga Närvaro jagar bort Mina fiender, som är dina fiender; när tistlar och törnen kommer, skärs de snabbt bort och bränns upp av Mina änglar, som omger dig; Jag, din Frälsare, tillåter inte något av dessa törnen att riva dig, Mitt barn; älskade varelse, lita på Mig; Jag Är Allsmäktig, Jag Är den Högste allt Jag begär av dig är kärlek, kärlek, kärlek, så kom och dela med Mig; låt Mig vara din Glädje; o Vassula, älska Mig och trösta Mig med ditt barnsliga hjärta; kom och ge Mitt Huvud vila, var Min huvudgärd, var Min fotpall, var Min Himmel; tillåt Mig att leda dig genom denna dödens dal; snart skall Jag ta dig bort från denna förödelse till Mitt Hem, som också är ditt Hem; Mitt barn, var ett med Mig; O käraste barn, vill du trösta Mig, din Frälsare?

Välsignad är vår Herre
som utför under av kärlek för mig
Herre, hur stor är inte Din Godhet
den Du har i beredskap åt dem som fruktar Dig,
åt dem som tar sin tillflykt till Dig,
som alla människor kan se!

Gläd er i vår Herre och Frälsare
jubla, ni rättfärdiga,
jubla, ni rättfärdiga,

Jag skall avslöja alla Mina fiender och med Min Andedräkt skall Jag sopa bort alla dem som blockerar Vägen till Mig; Jag skall åter uppenbara Mitt Heliga Ansikte och täcka denna Ödemark med Renhet, Helighet och Rättfärdighet; Kärlek och Frid skall vara med er och bo bland er; förstår du? har Jag inte sagt att Jag skall bo ibland er och att ni skall vara Mina alldeles Egna?

Mitt barn, påminn dem om hur Min Ande såras av skrytsamma människor, och att Vishet ges åt de ödmjuka och enkla;

kom ...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message