DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är ditt Liv - förbli Mitt Offer

26 mars 1989

(Efter min resa till Garabandal)

Jag har bett dig att helga Garabandal; Jag har burit dig dit och nu har du gjort det;

kom ihåg, Mina Vägar är inte dina vägar, Jag har lärt dig att överlämna dig helt och hållet åt Mig, att ge rum för Min Ande att andas i dig, förstår du? aldrig någonsin skall Jag överge dig; Jag tänker använda dig intill slutet, för att fullborda ditt uppdrag; tillåt Mitt Finger att vila på dig, så att din Guds önskningar graveras in i dig;

Min ros, Jag älskar dig; genom att komma till Mig på det här sättet håller du Mina föreskrifter, du erbjuder Mig din vilja; sätt Mig främst och räkna aldrig den tid som du tillbringar med Mig; längta alltid att ständigt vara förenad med Mig, Jag är ditt Liv; att vara förenad med Mig hjälper dig; Jag skall föra dig allt djupare in i Mitt Heliga Hjärta och fullkomna din själ;

behaga Mig på detta sätt och överlämna dig i Mina Händer; var tillitsfull; kom, gläd Mig och prisa Mig; Min Moder, som också är din Moder, beskyddar dig, vägleder dig, och hjälper dig; dotter, välsigna Henne; upphör aldrig att be;

Jag tillber Dig, min Gud.

tillbe Mig alltid;

(Senare idag kände jag mig alldeles slut. Det kändes som om detta uppdrag som Gud har gett mig krossar mig. Kommer alla dessa offer att ge någonting? Eller kommer allt att vara förgäves? Kommer jag att få denna styrka att hålla på som om jag aldrig kunde sluta? Eller kommer jag en dag att finna det övermäktigt och ge upp?)

ta emot Min Frid; hör Mig, Visheten har undervisat dig, var inte rädd; var glad att har Jag utvalt dig för att dela Mina lidanden; Mitt Kors, dyrbarare än allt annat, vilar på dig; Jag behöver vila, allt som du ger Mig kommer inte att vara förgäves ... ingenting är förgäves; Jag blir Förhärligad;

förbli Mitt offer, Mitt älskade offer, som Min Fader utvalt till att få dela Mitt Kors, Fridens och Kärlekens Kors; våra vedermödor, som offer, kommer inte att vara lätta i den här världen; inse att du inte tillhör den här världen längre och att världen därför kommer att förebrå dig för att du inte är som de; utan en tanke på att deras kroppar skall bli stoft och aska, kommer de att förlöjliga dig; så akta dig för att klaga över ingenting;1 allt Jag begär av dig är delande, delande av kärlek med Kärleken; Kärlekens Bägare smakar bittert, mycket bittert; vill du inte dela Den med Mig? visa inte motstånd emot Mig! har Jag någonsin visat bort dig, när Jag hörde ditt rop från jorden? Jag försäkrar dig, ingenting kommer att vara förgäves;

alltsedan begynnelsen har Jag känt till hur bräcklig du är; precis som en ros som behöver särskild omvårdnad tas du om hand av Mig; Jag beskär dina grenar när Jag måste, Mina Ögon vilar ständigt på dig och vakar svartsjukt över dig för att ingen främling skall plocka dig; Jag tillåter ingen att röra vid dig, för att deras fingrar inte skall skada dina kronblad; Jag vakar över dig dag och natt; Jag är din Väktare, så var förtröstansfull; Jag tillåter ingen att skada dig;

(Samma kväll gick jag, uttröttad på grund av den långa bilresan dagen innan - 12 timmar med bil - för att be Rosenkransen. Jag var inne på det fjärde mysteriet och mina ögon vilade på Fatimastatyn, när plötsligt jungfru Marias kappa och kläder började lysa som silver. Detta silverljus var så intensivt, att det tycktes komma ut inifrån statyn. Hon tycktes bli levande. Det kan inte ha varat i mer än fem sekunder. Det var vackert för det uppmuntrade mig att be bättre och gjorde mig väldigt lycklig!

Nästa dag när jag åter bad Rosenkransen framför Mariastatyn från Fatima, betraktade jag Hennes ögon. Jag lade plötsligt märkte till att defekten (som hade irriterat mig) på ett av Hennes ögon inte längre fanns där, båda ögonen var nu perfekta. Det var en liten defekt, lite färg som fattats på ett av ögonlocken. Jag hade tidigare tänkt att jag skulle måla den vita linjen brun och måla dit ögonhåren, som saknades på grund av den vita linjen. Nu finns den inte där, och båda ögonen är perfekta.)


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message