DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mig fullkomna dig

20 mars 1989

(Lourdes, Frankrike)

Vassula, det är Jag, Jesus; låt inte bedragaren bedra dig; allt som Jag har givit dig är Mitt;

Han frestar mig till tvivel ...

varför lyssnar du på honom? Jag har tränat ditt öra, inte sant? Jag har öppnat dina ögon för att se Mig, så varför tvivlar du? många av Mina tjänare har fått samma gåva som du, så varför tvivlar du? Vassula, Mitt lamm, Jag är din Gode Herde som låter dig vila på gröna ängar; Jag bär dig på Mina Armar, Jag mättar dig med Mina Dygder, Jag låter dig vila i Mitt Hjärta; Mina Ögon vilar ständigt på dig; så varför tvivlar du på Mina Verk?

Därför att jag själv inte är särskilt god.

Jag vet, men låt Mig fullkomna dig; förstår du?1 Jag är Kärleken; Jag och du är tillsammans nu, din hand i Min Hand, Jag skall inte släppa din hand, för att du ständigt skall komma ihåg Min Närvaro;

kom, vi, oss?

Ja, Herre.

låt Mig då få höra det;

Senare i Lourdes. Vi gick för att besöka grottan där Jungfru Maria visade sig för den heliga Bernadette. Vi steg in i kryptan som var den första kyrkan som byggdes efter uppenbarelserna. Därinne hörde jag Vår Heliga Moder säga:

“Till slut skall Våra Hjärtan segra”


1 Jag kände en varm ström av Guds kärlek omsluta mig. Det var underbart.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message