DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Upphör aldrig att be

6 mars 1989

frid, Jag är din ängel Daniel; Jag är med dig och leder dig; Jag gör Herrens Vilja, Jag ber ständigt för dig; längta efter Herren, ta emot allt som Han ger dig, ta dig i akt för det onda;

Jag ber dig, jaga bort det onda när det kommer nära mig!

det gör Jag; be, Min Vassula, med glöd, för det är så Herren vill ha det; upphör aldrig att be; kom, var i Frid;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message