DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud påminner er om de Grundläggande Sanningarna

3 mars 1989

(Marias budskap för sammankomsten.)

frid vare med er, Mina älskade; idag ber Jag er att vara uthålliga med Kärlek;

Jag vill uppmuntra er alla; förhärliga Gud genom att förbli Honom trogna; hänge er själva helt och hållet åt Gud; låt denna flämtande låga få liv och bli till en Levande Fackla som varje öga kan se; var fasta i tron och öppna era hjärtan helt och hållet för Herren och ta emot Honom med glädje; prisa Herren för att Han ger er Sina Barmhärtiga Kallelser;

förvänta er ingen ny uppenbarelse; Hans Rop är endast en Påminnelse om den Gudomliga Sanningen, en påminnelse om hur ni skall leva heligt, en påminnelse om att Gud är Kärlek; Gud påminner er om de Grundläggande Sanningarna; så fyll era sinnen med allt som är sant och rent; lämna inget tomrum i er så att Frestaren kommer och bedrar er; fyll er med Gudomlig Kärlek från Gud, för ni skapades till att älska;

be för Fred, be för era bröders omvändelse, be om en större kärlek ibland er; Jag är bredvid er för att hjälpa er och Jag skall be för er, så tveka inte att komma till Mig; Jag är er Moder som alltid skall hjälpa er;

kom till Herren med kärlek så skall Han fylla er med Sin Frid; be med kärlek så skall ni få; be med kärlek så skall ni bli bönhörda;

ta emot Min Frid, kom ihåg att leva Våra Budskap; Jag välsignar er alla i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn, amen;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message