DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ve dem som trampar på Min Ande
Jag skall söka efter syndaren

15 februari 1989

Min Vassula, bli aldrig modfälld, för Jag står framför dig, och vem kan du jämföra Mig med? Jag är Begynnelsen och Slutet, Den Evige, för Jag Är, Jag var, och skall vara i evigheters evighet; Mitt Ord skall bli känt över hela denna jord; de som angriper Mitt Ord kommer att finna att det går dem illa;

från alla jordens hörn kommer många fler förföljare att resa sig upp, som enorma klippblock av granit kommer de att skapa ett stängsel som blockerar Min Väg för hela mänskligheten; från begynnelsen har Jag känt dem som hjärtlösa, uppfyllda av skryt och förräderi, en öken av förödelse; deras arméer kommer att resa sig förgäves; med ett enda av Mina Andetag skall Jag omstörta dem och svepa bort dem; Jag är Herren, er Helige, och Jag är känd för att ha omstörtat kungar och riken, för att Mitt Ord skall bli känt; med Min Makt har Jag störtat troner, och låtit dem komma på skam, som kallar sig själva “auktoritet“, och så skall ske denna gång; Jag skall klä av dem nakna till varje ögas beskådande, Jag har hållit Min vrede tillbaka tillräckligt länge; idag ber Jag, Herren, dem allvarsamt att stiga ner från sina troner och ångra sig!

Min Ande skall fortsätta att utgjutas över mänskligheten och ingen människa, hur mycket de än försöker undertrycka Den, ingen människa kommer att lyckas krossa Den; ve dem som trampar på Min Ande! otrogna och hycklare kommer att svepas bort av Min Andedräkt; om de bara visste hur Jag håller tillbaka Min Rättvisa från att falla över dem, skulle de aldrig sluta att be och att ångra sig; om de bara visste vad Jag erbjuder dem och Vem det är som säger till dem alla: “Förenas! förenas! var nu ett, som Fadern och Jag är En och Densamme!“ men de ville inte lyssna, för de har inte förstått; Jag har varnat dem, men de har varken lyssnat eller trott;

Jag säger er mycket allvarsamt att stunden är inne, den är närmare än någonsin, räkenskapens stund har nu kommit; ingen människa kan nu säga att Jag inte har varnat er för denna Stund; till och med de döda har vaknat upp när de hörde Mitt Rop ... till och med de1 ...

Jag, Herren, uppväcker de döda bland er; ja! Jag skall uppväcka var och en av dessa döda kroppar, 2 eftersom de lyssnade till Mitt Rop; dessa döda kroppar skall Jag göra till levande pelare av Ljus; några av dem skall Jag göra till stöttepelare i Min Kyrka, och till var och en av dessa skall Jag ge Min Bokrulle i deras högra hand och i deras vänstra hand Min Lampa som skall vägleda dem; Jag skall ge dem en lärjunges tunga och låta dem tjäna Mig inför er; Jag skall låta alla länder se deras rättrådighet och de skall förkunna Sanningen till jordens ändar;

och Jag lovar er, att liksom jorden låter marken få ny grönska, och en trädgård låter frön gro och spira, så skall Jag, Herren, blåsa nytt liv i de döda kropparna, och ur Min Egen Mun skall Jag tilldela dem Mitt Nya Namn;

kom, var hos Mig, barn, förbli i din Faders armar; vi, oss?

I evigheters Evighet, Herre.

skriv Mitt Namn;

ja;

(Senare)

Herre, det är så många nu som vill ta emot ett “personligt” budskap från dig. Några av deras frågor är mycket världsliga. Några av dem ser mig som en slags ’informationscentral’ från himlen.)

Vassula, Jag har gett Mina svar till de flesta av dem; Mina svar står att finna i den Heliga Skrift och även i detta Budskap;

Herre, låt mig ändå få nämna deras namn för Dig.

känn dig fri;

(Jag nämnde dem.)

trolovade, Jag kommer inte att svara på frågor som inte är värdiga Min Helighet; Jag skall kalla de ödmjuka, Jag skall uppväcka de döda, Jag skall uppmuntra de svaga, Jag skall söka efter syndaren; gång på gång skall Jag kalla på de gudlösa; från och med nu är det dessa budskap som skall gälla som privata budskap, som ni kallar dem; tröttna aldrig att skriva; var försiktig som nu, kom alltid och rådfråga Mig först;

Herre, ibland ger Du ett privat budskap, utan att någon frågar efter ett sådant.

Jag skall välja och bestämma; Jag skall leda dig, genom att viska i ditt öra allt vad Jag vill säga;

kom, oss, vi;


1 Guds röst var mycket sorgsen.
2 De nyomvända.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message