DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var fast som en klippa
Lev Våra Budskap

9 februari 1989

(Herren väckte mig vid midnatt och bad mig att skriva ner ett budskap)

Jag kallade på dig, Vassula, hör Mig:

var fast, var fast som en klippa, var inte som kvicksand; Jag har utvalt dig trots din svaghet, ändå visste Jag att du inte skulle begrava Mina Ord som kvicksand; Mina Ord skall bli nedlagda i dig, ingraverade på dig och de skall ligga där så att var och en kan läsa! Vassula, tänk efter, skulle en jordbrukare välja att bruka och odla en god jord för att så sina frön, eller skulle han gå och sprida sina frön i träsk och kvicksand? Min Vassula, vad har du att frukta? be om urskillning;

Vassula, Jag skall nu skriva ner Mitt program för mötet den sjuttonde, sedan skall Jag också skriva ner Mitt Budskap till dem; Mitt barn, du skall helga salen med rökelse och vigvatten; du skall be exorcismbönen till den Helige Mikael;

(Här lät Gud mig förstå att resten av programmet skall lämnas i min privata anteckningsbok.)

bra, Vassula, du har förstått; kom, här är Mitt Budskap:

Mitt Ord är Ljus, Mitt Ord är Frid och Kärlek, Mitt Ord är Enhet och Hopp; kom till Mig och läs Mitt Ord oftare;

Mina älskade, det är Jag, Jesus, den Barmhärtige, Jesus, er Frälsare, som stiger ned till er genom detta svaga redskap och inpräglar Mina Ord på henne; Jag stiger ned i detta mörker ganom Min Oändliga Kärlek och Barmhärtighet, Jag stiger ned i denna öken och i detta karga land för att utgjuta Min Ande över er; Skapelse! Jag stiger ned för att bevattna den torra marken och skapa floder i denna törstande jord; Jag stiger ned för att ösa Mina Välsignelser över er som morgonens dagg; Jag kommer för att jaga bort all Ondska och utrota all Orättfärdighet, och ersätta dem med Frid och Kärlek;

idag är Mina Läppar spruckna av törst efter kärlek, Jag behöver kärlek från dem; Jag törstar efter kärlek ... hur längtar inte Mitt Heliga Hjärta efter att ni lär er att älska Mig! vad Jag längtar efter att ni skall nå Kärlekens höjdpunkt och få höra er ropa med Kärlek: “Abba!“ då ... bara då kommer Mina Sår att börja läkas ... vad Jag längtar efter att Mina präster skall ösa ur Min Gränslösa Kärlek, för att fylla sina hjärtan! Min Kärlek till dem är Stor, så stor, att inte förrän de är i Himmelen kommer de att förstå Dess fullhet; Hängivenhet skulle vara deras Baner, Trofasthet deras Ledstjärna, Renhet deras Klädnad, och Kärlek deras Emblem så att Mina lamm kan känna igen Mig i dem och tydligt se Min Avbild; Jag vill att Mina herdar skall vara rena, så att de i renhet kan bära god frukt;

gläd Mitt Heliga Hjärta genom att helt lyda Mina Bud;att älskaär att följa Mina Bud: älska varandra; O barn av Mitt Ljus, lyssna till Mina Ord och lev dem ... lev dem ... om ni lyssnar till Mig, skall Jag ge er Frid som ert baner och Kärlek skall vara er krona; Jag skall förnya er om ni öppnar er helt och fullt för Mig; lita på Mig, Jag skall förnya er och göra ett nytt folk av er, ett rent folk; lev Mitt Budskap, meditera över Mitt Budskap; kom till Mig med kärlek, följ Mina fotspår som leder er till Mig, till Mitt Hus som också är ert Hem; tveka inte; även om ni är ofullkomliga skall Jag öppna Mina armar för er; även om er kärlek är ljum, kom i Min famn så vill Jag, som är Kärlekens Herre, lära er att älska Mig och visa er hur ni skall älska varandra; kom till Mig, även ni som inte älskar Mig; Jag har förlåtit er, kom, Jag skall hela er;

välsignade är alla ni som tror, fast ni inte har sett; välsignade är Mina små själar, för till dessa hyser Jag en särskild kärlek; förbli små och enkla, försök aldrig att vara någonting, förbli små så att ni kan krypa in i Mitt Heliga Hjärtas djup; var som barn, med ett barns tro, för detta är vad som behagar Min Fader;

upphör aldrig att be; behaga Mig och be med era hjärtan; Jag önskar att ni ber för Enheten i Min Kropp; Jag önskar att ni ber för Påven och Patriarken; Jag önskar att ni ber för alla prästerna; be för de får som inte är under Petrus ledarskap, att de återvänder till Petrus och försonas; be så att ni blir till en enda Fålla och en Herde; be för Fred, Enhet och större kärlek bland er; be att ni alla får prisa Mig runt Ett Tabernakel; förena er, Mina älskade, och var ett, så som Fadern och Jag är En och Densamme;

Jag välsignar er alla från djupet av Mitt Hjärta;

Min Vassula, vill du skriva ner Mitt Budskap?

Ja, Heliga Moder.

Frid vare med er;

Mina älskade, idag ber Jag er alla att öka era böner för enhet, denna Enhet som Min Son åtrår så mycket;

be för de präster som är skingrade, att de skall återvända till fållan, den enda Fållan som är Petrus Fålla; be att de må enas i uppriktighet; be för Fred och för de barn som inte är försonade med Gud; be för dessa falska riken, dessa flytande riken, att de kan förstå hur vilseledda de är;

kom och lovprisa den Levande Guden Som uppenbarar Sig på olika platser i dessa dagar; lovprisa Honom för Hans Gränslösa Kärlek och Barmhärtighet; Hans Gåvor skall fortsätta att utgjutas över hela mänskligheten; låt dem som tar emot Honom välsigna Hans Heliga Namn; välsigna Honom, för Han är en Kärleksfull Fader; må alla som har öron höra detta höga Rop från Himmelen:

"“Var heliga, ty Jag är Helig!“ "

Mina blommor, lev Vårt Budskap, lev Vårt Budskap; ni har tagit emot hela Hans Barmhärtighet, försök att förstå Guds Vilja; var Hans barn av Ljus;

Jag välsignar er, i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn; amen;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message