DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Förlåt varandra

22 januari 1989

Herre?

Jag är med dig, barn; följ mönstret som Jag har lagt ut för dig; be att urskillningens och sanningens Ande alltid skall vara över dig; var orubblig även när de förföljer dig, sök efter Mig och din Heliga Moder; Vassula håll fast vid allt som Jag har gett dig;

du är inte den första profeten som Mina egna fördömer och behandlar orättvist; nej, det är du inte; Mina bästa vänner tillfogar Mig Mina djupaste Sår, de har inte förstått, de vet inte vad de gör; deras hjärtan är oroade, oroade av det faktum att Jag har utvalt dig, Mitt barn; oroade över att Jag kan sänka Mig över Bristfälligheten och älska henne också; de har inte förstått Mitt Hjärta som är en Avgrund av Barmhärtighet;

många av dem är hämndlystna; när de ber sin dagliga bön till Fadern, kommer de då till Honom med ett rent samvete och ber Fadern förlåta dem så som de förlåter andra? hur kan de be Fadern att förlåta dem, när de ännu idag inte har förlåtit dig? de skulle inte tveka att döma dig, de ropar efter frid men det finns ingen frid, inte en enda av dem ångrar sin synd; vad har hänt med er iver efter Frid, var är er längtan efter enhet? om ni idag är splittrade, är det på grund av er synd, ert Oförsonliga sinnelag;

var är kärleken? finns det någon kärlek kvar i dig, skapelse, finns det ingen visdom kvar i dig? Jag, Herren, har sagt att även åt den minsta bland er skall Jag ge, och genom människor som talar främmande språk och genom främlingars läppar skall Jag tala till världens länder, och ändå kommer de inte att lyssna till Mig;

Min Vassula, oroa dig inte, förföljelser kommer alltid att finnas; du, Min älskade, håll fast vid det som Jag har gett dig; du är nu Min dotter för du är ledd av Min Helige Ande; så håll fast vid Mig, var orubblig; Jag skall aldrig överge dig;

Ära vare Gud för den Barmhärtighet och Kärlek som Han har visat mig!

var tillitsfull, du är i din Abbas famn; vi, oss;

Ja, för evigt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message