DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Evangelisera med kärlek för Kärleken

27 januari 1989

Jag, Herren, älskar dig; Jag är den Främste i ditt liv, och låt det alltid vara så, ty Jag Är;

förbli i Mitt Ljus, gläd Mig genom att föra själar till Mig; smek Mig med dina barnsliga ord; upphör aldrig att be, var alltid medveten om Min Närvaro; behandla Mig nu som en Kung, ge Mig kransar av kärlek, ge Mig böner som likt rökelse når Himmelen, ge Mig själar att återlösa, ge Mig dem så att Jag kan kasta dem i Mitt Heliga Hjärtas Smältugn, Jag vill av var och en göra en Levande Fackla från Kärlekens Smältugn; ära Mig nu och evangelisera med kärlek för Kärleken;

kom, prisa Mig;

Lovad vare Herren
som såg till mitt elände
och lyfte mig upp.
Lovad vare Herren
som uppväckte mig från de döda.
Ära vare Gud som stiger ned
och böjer sig hela vägen ner till oss,
för att återlösa oss från det onda.
Välsignad vare Herren
som visar förbarmande mot Sina barn.
Amen.

livnär dig av Mig; kom, oss, vi?

Ja, min Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message