DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Var Mitt Återsken

10 januari 1989

(Budskap till gruppen.)

Herre!

Jag är;

allt Jag ber er om, är att be i helighet; be utan uppehåll, be från ert hjärta; var goda mot varandra; var Mitt Återsken, Min Gudomliga Avbild; var som speglar som reflekterar Min Helighet och Renhet; låt världen se på er att ni är Mina, att ni är Kärlekens barn, ty där Herrens Ande är, där är Helighet och Kärlek, där är Ljus, där är klarhet; så älska varandra, älska era fiender! var fullkomliga! så som er Fader i Himmelen är Fullkomlig!

välsignade är ni alla, välsignade är nykomlingarna; sannerligen säger Jag er: Jag är Dörren till Evigt Liv; den som tror på Mig skall få leva om han än var död; Jag är Uppståndelsen, ta emot Min Frid, Jag ger er Min Frid, ta emot Den och sprid den i världen; var Min avkomma, låt varje själ känna igen Mig i er;

(Alldeles innan Herren ville att jag skulle börja presentera Hans budskap offentligt, kom någon och skänkte mig en vacker staty av vår Fru av Fatima (70 cm hög). - Jag visste att Vår Fru kom hit i tid så att Hon kunde följa med mig på alla mina offentliga möten.

På ett av mötena som hölls utanför Lausanne, sade man att jag inte behövde ta med Vår Fru av Fatima eftersom de hade arrangerat allt. Samma natt såg jag i en dröm vår Fru av Fatima, som staty, vänd mot mig. Jag bad Henne att ge mig ett tecken så att jag kunde veta om jag förstått rätt, att hon kom för att göra mig sällskap på mina möten, och så snart jag sade dessa ord öppnade Vår Fru sina armar och höll om mig hårt. Jag vaknade upp och samma morgon skrev Vår Fru av Fatima: “lämna Mig inte kvar, ta Mig med dig!”)

Vassula, ta emot Min Frid; försök tyda de tecken som Herren ger dig, urskilj dem och följ dem;

Hjälp mig att upptäcka dem, jag ber Dig.

Jag hjälper dig;

Tack, Heliga Moder.

(Igår hörde jag en reaktion från en präst som fick höra talas om mig, han sa: “Håll er ifrån henne, hon är en charlatan!” På något sätt blev jag tillfreds med hans anmärkning, eftersom jag anklagas som en bedragare, precis som Jesus anklagades av fariséerna som en falsk profet. Och det påminde mig om det budskap Han gav mig (7 dec 1988). Så många gånger har Jesus sagt till mig att jag kommer att bli anklagad, förföljd och granskad. Det bevisar bara Hans ord. Jag är glad eftersom jag är anklagad och förföljd för Hans skull.)

Mitt barn, be för dem som anklagar dig och dömer dig, be för dem att de skall öppna sitt hjärta; be för alla de själar som inte känner igen Herrens Barmhärtiga Tecken;

stanna nära Mig; vi, oss?

Ja; vi, oss.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message