DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kan Satan göra uppror mot sig själv?

13 januari 1989

Jesus? Nu har en präst sagt att Dina verk som Du ger mig är spiritism, på grund av det skrivna. Var snäll och hjälp mig.

Vassula, Jag skall hjälpa dig; Ära vare Gud för att Han räddade dig från ondskan; låt alla de som tvivlar och anklagar dig med allt slags förtal, påminna sig Mina ord i Skriften: ett gott träd ger god frukt; frid, Min Vassula; gläd dig när folk skymfar dig och förföljer dig, ty din lön blir stor i Himmelen;

älskade, de som gör gällande att dessa Verk inte är ifrån Mig, Herren, utan kommer genom spiritism eller ockultism, till dem ställer Jag denna fråga: kan Satan göra uppror mot sig själv? om han strider mot sig själv, hur kan hans rike då bestå? – Min nåd är över dig Mitt barn; men de har inte förstått;

Herre, de som anklagar mig och dömer mig innan de har läst eller träffat mig, vill inte heller tro att många blivit omvända genom Ditt Budskap. De tror mig inte

därför att de har öron men inte lyssnar; Vassula, Jag har alltid sänt profeter sedan tidernas begynnelse, men många slogs ihjäl eller förföljdes; människor har inte förändrats;

Jag, Herren, säger detta: om någon känns vid Mig inför människorna, skall Jag Själv kännas vid honom inför Guds änglar; men om någon förnekar Mig inför människorna, skall också Jag förneka honom inför Mina änglar; varje människa som inte är för Mig är emot Mig, och den som inte samlar med Mig, skingrar;

Jag betygar för alla släkten att Mina Verk aldrig skall upphöra; Min Ande är verkligen bland er; Jag älskar er alla med en evig kärlek, och för denna kärleks skull kommer Mitt Heliga Hjärta inte att låta er falla; erkänn Mina Verk! skilj mellan andarna! Skriften säger: den som profeterar talar till människor det som bygger upp, ger dem uppmuntran och tröst;1

Mitt Heliga Hjärta är så missförstått, Det är en Avgrund av Kärlek och Barmhärtighet; er tidsålder är död; men Jag, som är Uppståndelsen, skall återuppliva den; be för de präster som har öron men vägrar att höra, Min kärlek till dem är Stor, men så är också de lidanden och sorger de ger Mig ... dela Mitt Kors, Mitt barn, kampen är ännu inte över;

Jag, Herren, är med dig intill slutet; vi?

Ja, Herre.

oss?

Ja, min Herre. I evigheters evighet, amen.

(Den 16 januari blev jag inbjuden till Kyrkornas Världsråd för att möta metropoliten Damascinos. Han ville tala med mig och studera budskapen. Jesus sände mig dit exakt då de firade den ekumeniska böneveckan. Det är ett tecken. Högtiden skulle hållas den 18 januari vilket också är dagen då man firar Petrus heliga stol och dessutom är det min födelsedag.

Jag minns den 20 maj 1987, när inte en enda präst ännu gav mig sitt stöd, och de enda som kände till mig och stöttade mig var en handfull vänner. Den dagen, efter att Jesus dikterat för mig om Kyrkan och dess framtida enhet, blev jag förtvivlad och frågade hur detta budskap skulle nå de rätta personerna, jag är ju en utomstående som lever i Asien. (Vid den tiden hade jag inte heller någon kännedom om Kyrkornas Världsråd.) Jesus sade bara: “det kommer att nå ut“ (20 maj 1987).Jag förstod att orden “det kommer att nå ut“, uppfylldes exakt den 16 januari. Om de sedan avvisar Budskapet eller inte, är en annan sak.)


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message