DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall alltid vara där och knacka
Älska din nästa som dig själv

28 december 1988

(Detta är ett budskap för gruppen.)

Jag är Herren;

Mina blommor, känn Frid, för Jag, er Herre, är Frid; Min älskade skapelse, vad Jag älskar dig! ni är dyrbara för Mig; Jag kallar er blommor, väx, väx i Mitt Gudomliga Ljus, be för era bröder som ännu inte har sett Mitt Ljus; be för deras omvändelse;

blommor! Jag avser att bevattna er; ja! Min bäck skall växa till en flod och Min flod skall växa till en hav av Frid och Kärlek; Jag har sagt att Jag skall sända ut Mitt Ljus vida omkring och att “Jag skall ge er undervisning som profetiskt tal, som ett arv åt alla kommande släkten;"1 Jag är er Tröstare och Han som älskar er mest;

blommor, Jag vet att ni lever i en period av mörker, då detta mörker endast för med sig lidande, katastrofer och livlöshet; det har sagts att i dessa tider skulle många förlora känslan för det Gudomliga och leva på sitt eget sätt, oförmögna att skilja mellan ont och gott;

blommor, när en själ låter sig uppfyllas av materialism och klamrar sig fast vid det som världen har att erbjuda henne, då har hon låtit sig fyllas av Mörker, så att det inte finns rum för Helighet, inget rum för Min Ande att växa i henne, inget rum för Sanningen, och inget rum för Mitt Ljus; hon lever i mörker; det är därför största delen av detta unga släkte saknar andlighet och vägrar att lyssna till Mitt Ord och erkänna Mig som Gud; de jagar efter förnedrande begär, för de har övergett den Gudomliga Sanningen och söker materiella ting;

Jag vet, Mina blommor, att många av er lider av att se en av era egna vandra i detta mörker i ett ständigt tillstånd av djup sömn! men Jag säger er att Jag, Herren, står vid deras dörr; Jag skall alltid vara där och knacka, ända tills de hör Mig; Jag skall aldrig tröttna på att knacka, och Jag skall aldrig någonsin överge dem! Jag älskar er alla med en evig kärlek, denna kärlek som är så missförstådd!

kom till Mig med alla era problem, ge dem till Mig och vila; kom och stöd er mot Mig; Jag är er Tröstare och Jag skall trösta er och ge er Min Frid; kom till er Milde Frälsare, så vill Jag läka era sår; tröttna aldrig att åkalla Mig och be till Mig; Jag är alltid med er; Jag älskar er och välsignar var och en av er, Jag välsignar hela er familj;

(Senare, vår Heliga Moder)

barn, närma er Jesus, Han ropar till er från Sitt Kors; behaga Jesus genom att älska varandra lika mycket som Han älskar er; för hela Lagen sammanfattas i ett enda bud: “Älska din nästa som dig själv;"2

finn Frid och Kärlek i Hans Hjärta, ta emot Hans Frid och Kärlek och sprid Den bland er; uppfyll hela världen med Hans Gudomliga Kärlek; fyll er själ med denna glädje som Min Son ger er;

Mina små, be, be och samtala med Gud, ha en ständig förbindelse med er Himmelske Fader; be med iver, låt era böner nå Honom; be med kärlek, låt Honom känna era böner;

O Mina barn, vad Jag älskar er! Jag är alltid med er, Jag är nu här, hos er, och Jag skall vara med er när ni lämnar denna plats och när ni kommer in i era hem; Vi är och förblir alltid Närvarande;

Jag välsignar er alla i Faderns och Sonens och den Helige Andes Namn;

vi, oss;

(Herren bad mig att läsa Paulus brev till Galaterna 5 och 6 under mötet, jag ska göra det.)


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message