DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Oroa er inte för morgondagen
Subjektivitet kommer alltid att leda dig vilse

27 december 1988

Jesus?

Jag är!

o, allt Jag önskar av dig är kärlek; ära Mig genom att distribuera Mitt Budskap; visa Min Kärlek på mötena, Vassula, se inte över Min axel,1 på vad som skall komma; se vad denna dag erbjuder dig;

Herre, är det fel att planera?

Jag har sagt att ni inte skall oroa er för morgondagen; bekymra er inte, lita på Mig; Jag önskar att du förstod, att om du ger Mig utrymme att andas i dig, skulle Jag känna Mig fri att utföra Mitt Verk, Jag önskar att du en dag helt förstod att allt du har kommer från Mig och är Mitt Verk och inte ditt; utan Mig kan du inte ens blinka med ögonen, så överlämna dig till Mig; låt inte din subjektivitet bedra dig; Jag älskar dig och Jag skall inte låta dig falla;

längta efter Mig och ingenting annat; acceptera vad du har och allt som Jag ger dig; lyssna inte på människors skvaller; lita på Mig, för detta är Mitt Verk; subjektivitet kommer alltid att leda dig vilse; låt saker och ting ske som om de skedde av sig själva, detta är det sätt Jag arbetar på; försök inte “driva på” saker eller händelser; genom att “driva på” driver du också undan Mig; så bli kvar och förbli ingenting, låt allt komma ifrån Mig;

Herre, hur ska jag kunna känna skillnaden mellan ’inspiration’ och ’subjektivitet’? Det är svårt.

älskade, Jag säger dig detta: för varje steg du vill ta, kom först till Mig, kom och rådfråga Mig, be till Rådets och Vägledningens Helige Ande; och Jag menar varje steg, allt du vill företa dig, kom till Mig först, Jag skall leda dig; planera aldrig någonsin på egen hand;

Vassula, be om urskillningsförmåga; skynda inte, Jag har lagt Mina Planer långt innan du var född; dotter, Jag har utvalt dig för att tillkännage och föra vidare Mitt Budskap till världen, men kom ihåg, Jag ber dig inte att övertyga dem; låt dem som har öron, höra; så kom ihåg, blomma, alla Mina instruktioner;

vi, oss?

Ja, Min Herre.


1 När jag oroar mig för nästa möte.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message