DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag älskar barn

26 december 1988

Jesus! Idag har jag verkligen förstått att man får be till Dig direkt om välsignelser. Jag menar, att jag kan be Dig att välsigna mig. Jag trodde att man kunde be Dig om välsignelser för andra, men inte för sig själv!!

Jag har sagt dig att du är ynklig ... Vassula, Jag har välsignat dig miljontals gånger, har du inte märkt det? fastän du aldrig bad Mig, välsignade Jag dig; din okunnighet barn, förbluffar Mig ständigt, din hjälplöshet gör Mig ännu mer ivrig att skynda till dig och dra dig till Mitt Hjärta; Jag älskar barn;

låt Mig vara fri att förbli din Mästare och Han som leder dig; var helt beroende av Min ledning, för då, endast då, överlämnar du dig helt i Mina Händer och gör så Min Vilja;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message