DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Herren, längtar efter denna Enhet

20 december 1988

Herre?

Jag är!

O min Gud.1

Vassula, omfamna Mitt Kors! dela Det med Mig; Mitt Kors skall leda dig in i Min Egendom, vistas i Mitt Heliga Hjärta, göm dig i Dess djup så skall du finna Frid;

Mitt barn, be för dina bröder som har övergett Mig och endast är fängslade av världslig rikedom, be för dessa förlorade själar som är rädda för Mitt Kors ... be Mitt barn, för Min Kyrka, att den må enas och bli ett; varje präst behöver förstå att Jag, Herren, längtar efter denna Enhet; ingen splittring kommer från Mig, den kommer från Min motståndare; Mitt Rike skall vara Ett och Heligt;

Herre?

Jag är;

Herre, de få ortodoxa präster som har läst ett fåtal sidor i Din uppenbarelse som Du ger mig, håller inte med i detta om enheten. Så snart som de läser att det handlar om att förenas med Påven, blir de allergiska och menar att denna uppenbarelse är djävulsk.

En grekisk-ortodox kvinna gick med goda intentioner till en katolsk kyrka, efter att ha läst denna uppenbarelse. När hennes biktfader hörde detta, fördömde han uppenbarelsen som Satans verk. Sedan exkommunicerade han henne! Han ville inte höra talas om enhet! Men många grekisk-ortodoxa lekmän är positiva när de läser Din uppenbarelse, de förstår och vet att Du önskar det, men de grekisk-ortodoxa prästerna blir rasande!

vet Jag inte allt detta, Mitt barn? Mina tankar är inte deras tankar, Mina vägar är inte deras vägar, de lägger bördor på Mig med sina synder och de ser inte längre klart ... Enheten skall komma ovanifrån, för som det nu är, är ni splittrade allesammans och lever inte efter Min Gudomliga Avbild; ni lyder inte Min Lag; er splittring smittar av sig och sprider sig, er splittring kommer alltid att finnas kvar; om inte Jag gör slut på den kommer den inte att kunna övervinnas;

hur kan ni tro att ni kan enas när kärlek fattas ibland er? många av er är oböjliga och stela som järnstänger! men Jag skall böja er alla, Jag skall förena er! Jag skall förvandla denna öken till en sjö och den torra marken till ett källsprång, sedan skall Jag föra er alla till denna Nya Jord, Mina älskade, och Mitt Rike på jorden skall bli så som i Himmelen; Mitt Rike skall komma; o! hur längtar Jag inte nu efter denna Nya Era! ni kommer alla att leva i fullkomlig enhet under Mitt Heliga Namn, och Jag, som är Livets Högsta Källa, skall pånyttföda er alla till ett enda Heligt Folk; från höjden skall Min Gudomliga Bild reflekteras i er, som i en spegel, och ni kommer att förstå att Jag, Heligast av Heliga, har upprättat er igen;

Skriften håller på att uppfyllas; Visheten skall inte vänta; Hon skall bearbeta Mitt folk som när man som plöjer och sår; Hon skall bruka jordens ofruktbarhet till bördiga åkrar; Jag skall bruka henne och låta Hennes åkrar frambringa Frid och Kärlek; Jag är denna världens Ljus och Jag skall alltid komma till er när Jag ser er täckta av mörker;

Herre, det finns några pastorer som vägrar att lyssna eller tro att Du kan uppenbara Dig så här, genom mig. De säger att Du, Jesus, har gett oss hela Sanningen och att de inte behöver något annat än Bibeln. Med andra ord, att alla dessa verk är falska.

Jag har sagt er alla att Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i Mitt Namn, skall lära er allt och påminna er om allt Jag har sagt er; Jag ger er ingen ny lära, Jag påminner er endast om Sanningen och leder dem som har gått vilse tillbaka till den fulla Sanningen;

Jag, Herren, skall fortsätta att väcka er med Påminnelser, och Min Helige Ande, Hjälparen, skall alltid vara hos er som Påminnelsen om Mitt Ord; så var inte förvånade när Min Helige Ande talar till er; dessa påminnelser ges av Min Nåd för att omvända er och påminna er om Mina Vägar;

kom; le mot Mig när du ser Mig, blomma;

O Herre! Välsignat vare Ditt Namn. Tack för Din undervisning.

Visheten skall lära dig, barn; vi, oss?

I evigheters evighet!


1 Jesus svarade “Jag är“ med en sådan iver och Kärlek!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message