DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ordningen för Mina Möten

17 december 1988

(Efter vårt möte.)

Min Herre?

Jag är;

Jag var förvånad att se så många komma, det måste ha varit 130 människor där!

Vassula, Jag har sagt tidigare; uppfylld, du skall bli många;

Herre, Du måste ha märkt att det var några dispyter vad gäller programmet?

hur skulle Jag kunna undgå att märka allt detta!1 Vassula, motstridiga krafter kommer det att finnas, men Jag skall inte tillåta någon att trampa på dig; lösgör dig och lita på Mig; från och med nu är det Jag som skall organisera och ge dig ordningen för Mina Möten; det är Jag som kommer att tala om för dig vad du skall säga; programmet skall ges dig från ovan; Jag är Visheten och från Visheten skall du ta emot Det;

skriv: först skall du helga platsen där Mitt Möte skall hållas, så som du gjort, genom att be bönen till den helige Mikael;

öppna Mitt Möte genom att säga dessa ord: “Frid vare med er“; kom ihåg att säga till Mina små blommor att det är Jag, Herren, som ger dem Min Frid och att dessa ord kommer från Min Mun; sedan skall ni alla åkalla den Helige Ande; ni skall alla be bönen till den helige Mikael; er tidsålder är i desperat behov av denna bön;

Jag skall alltid visa dig det avsnitt som skall läsas ur den Heliga Bibeln, så som Jag visade dig under senaste mötet att läsa ur Joel 3:1-5; på samma sätt skall Jag visa dig det avsnitt som skall läsas; Min önskan är att du läser för dem; säg dem sedan varför Jag valde detta avsnitt;

därefter skall du läsa för dem delar ur Mitt Frids- och Kärleksbudskap;

hur ska jag veta vilken del jag ska läsa för dem?

bekymra dig inte, är Jag inte din Rådgivare och Vägledare?

Ja, min Herre.

efter att ha läst för dem kan du fråga dem om de har några frågor; det finns då tid för öppet samtal; Jag skall inspirera dig, Min lilla;

sedan skulle Jag vilja att du läste för dem Mitt Budskap som är särskilt riktat till dem;

behaga Mig genom att ge dem kärlek, behaga Mig genom att avsluta med den Heliga Rosenkransen;

Om någon vill tala med mig, ska jag tillåta det?

älskade, ja, tala med dem;

Tack, min Herre Jesus.


1 Jesus var inte alls nöjd, Han var faktiskt förargad på vissa personer.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message