DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag älskar dem till dårskap

21 december 1988

Herre, det måste nog göra Dig ledsen när vissa personer missförstår Din Kärlek i Ditt Budskap och jämför den med sentimental kärlek!

(Jag hade hört ett par kommentarer från vissa personer.)

Herre?

Jag är;

Min Kärlek är inte uppskattad eller förstådd i denna tidsålder; du vet hur mycket Jag älskar Mina barn 1 Jag älskar dem till dårskap! men din tidsålders synder är så svåra och så stora att de inte längre känner igen Mig, din Gud! har de glömt den lösen Jag betalade för dem; Jag blev förödmjukad, plågad, torterad och genomled av fri vilja den mest smärtsamma död, allt av kärlek; varför skulle Jag då inte upprepa Mig, och säga er miljontals gånger hur mycket Jag älskar er? och för att försöka få er att förstå Dess djup och Dess storhet, upprepar Jag Mig och kommer att fortsätta upprepa Mig till dess att Mina Ord tränger in i ert hjärta! till och med nu är Jag redo att upprepa Mitt Lidande, utan att skona Mig;

O skapelse! hur mycket lidande ger du Mig inte! Min Kärlek till dig är Oändlig; försök att förstå denna Kärlek;


1 När Jesus sade detta vände Han sig mot mig och såg på mig.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message