DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Meditera över Min Närvaro

24 oktober 1988

Min Herre och Gud?

Jag Är; Min Frid ger Jag dig, barn; Jag älskar dig;

dotter, led alla själar till Mig genom dina böner, be för deras frälsning; behaga Mitt Heliga Hjärta genom att förlåta dem som förkastar dig, klandra dem aldrig, anklaga dem aldrig; Jag är Domaren och Jag skall döma dem på Domens Dag; så du, Mitt barn, måste förlåta dem; löna ont med kärlek; stöd dig mot Mig för att vila och finn din tröst i Mitt Heliga Hjärta, finn Mina smekningar i Dess djup;

kom, vi, oss?

Ja, min Herre.

då vill Jag höra dig säga det, glöm Mig inte! kom ihåg Min Närvaro; vet du hur mycket Jag önskar denna meditation över Min Närvaro? Min Närvaro är även ett mycket viktigt Mysterium som de flesta av er tycks glömma bort; meditera över Min Närvaro; ni barn, som Jag älskar med en evig kärlek, behaga Mig genom att komma ihåg Min verkliga Närvaro; öva er genom att använda orden, vi, oss, Du och jag, jag och Du, oss; inkludera Mig i era göromål, i era samtal och i era tankar; respektera Min Närvaro och glöm aldrig att Jag är Den Helige; genom att komma ihåg Mig kommer ni att synda mindre, då ni vet och kommer ihåg att Jag Är med er;

Jag, Jesus Kristus, Nasaréen, välsignar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message