DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ära Mig genom att längta efter Mig

23 oktober 1988

Mitt barn, inser du vilken ynnest Jag har gett dig?

Vassula, ära Mig genom att längta efter Mig,1 törsta efter Mig, som en blomma i behov av vatten ...

redan nu är du närmare Mig; 2 ja! med iver räknar Jag dagarna; se Mig med ditt förstånd, se Mig med ditt hjärta, se Mig med din själ; Jag har gett dig nådegåvan att urskilja Mig, så använd den; se Mig och le mot Mig, le mot Mig med kärlek; gottgör för de själar som aldrig ler mot Mig, utan bara kommer till Mig för sina egna intressen;

vi, oss?

Ja, Herre; vi, oss.


1 Att längta efter Gud är också att ära Honom. Om du inte längtar efter Honom medan du är på jorden, kommer du att få lära dig att längta efter Honom i skärselden; i en skärseld endast för längtan.
2 Färre dagar kvar att leva på jorden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message