DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skapade dig till Min Själs glädje
Var ett under Mitt Heliga Namn

25 oktober 1988

Min Herre?

Jag är;

dotter! gläd dig! för Jag har älskat dig från all evighet, en kärlek du aldrig kan förstå! en särskild kärlek; Jag skapade dig till Min Själs glädje, för att fylla Mitt Hjärta med din kärlek; Jag har skapat dig till att mildra Min vrede och lindra Mina Sår med dina tårar; Jag har skapat dig till att ge Mig vila när Jag är trött och tala med Mig när Jag är bortglömd; Jag älskar dig till dårskap! älskade, Jag har utvalt dig till att känna Mitt Heliga Hjärtas önskningar, Jag har utvalt dig till att dela allt vad Jag har;

var Mitt barn av Ljus; Jag är Han som älskar dig högst och Jag är Han som välsignar dig mest; Min svartsjuka kärlek till dig skall upptända ditt lilla hjärta till en fackla av ljus, så att du kan upptända andras hjärtan till att också älska Mig; var Mitt altare som brinner av Min kärlek; sprid denna låga och uppväck även stenarna till att bli Mina hängivna efterföljare; gör ingen skillnad på ras eller trostillhörighet, ni är alla skapade till Min Avbild och Mitt Offer gjordes för alla världens Länder; var ett under Mitt Heliga Namn;

Jag älskar dig skapelse till dårskap! vakna upp skapelse! tro på Min Närvaro bland er, tillåt Mig att stiga in i ert hjärta så att Jag kan hela er alla;

blomma, längta efter Mig, respektera Min Lag och behaga Mig; sätt Mig först och framför allt annat; avsky allt jordiskt; ofantliga gottgörelser måste till för att ersätta allt ont som gjorts i denna värld, gottgör för andra; Vassula, Jag skall aldrig någonsin överge dig; Min undervisning har väglett dig till Mig, Jag och du, du och Jag, förbundna för all evighet, ta emot Min Frid;

kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message