DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall visa dem vad Sant Liv i Gud innebär

19 oktober 1988

ära vare Gud; 1

lovad vare Vår Herre; 2

Jag ger dig Min Frid, kom; 3

Jag, Herren, säger dem4 detta: Jag välsignar var och en av dem; Jag välsignar alla dem som hjälper med Mitt Gudomliga Budskap, särskilt dem som offrar sin fritid för Mig;

Mina rop skall inte vara förgäves; älska varandra så som Jag älskar er, sprid Mitt Budskap även till dem som kommer att förlöjliga er, be om upplysning, behandla varandra lika; Mina älskade, Jag är Närvarande varje Stund; Jag, Jesus, älskar er alla med evig kärlek; kom till Mig;

Vassula, visa Mitt Heliga Hjärta för dem; Jag, Herren, skall lära dem att vandra med Mig; Jag skall visa dem vad Sant Liv i Gud innebär, Jag skall låta dem förstå att de alla är Min avkomma och att de tillhör Mig;

Jag skall visa dem hur Satan har bedragit dem alla och hur förrädisk han är; Jag vill säga dem om och om igen att Satan existerar, han är den Onde, han är den som bedrog er från Begynnelsen och han skall bli besegrad i slutet och krossad; be, Mina älskade, Jag kommer att höra er; be och tala med Mig; Jag är närvarande, Jag är er Helige Följeslagare, Jag är alltid hos er; tro på Min Närvaros Mysterium;

Min kärlek till er är evig, ni kommer att förstå dess djup och dess fullhet först när ni är i Himmelen, känn Min Närvaro ... känn Min Närvaro ... Jag välsignar er alla;


1 Svar på bönen till St Mikael.
2 Svar på bönen till Jungfru Maria.
3 Svar på bönen till Jesu Heliga Hjärta.
4 Till den lilla grupp som vi bildat för att träffas.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message